Helsingin kaupungin Ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteisiin sisältyy ympäristövyöhykkeen soveltuvuuden selvittäminen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen. Ilmansuojelutyöryhmä on tehnyt ehdotuksen aiheesta.