Nobina 747 silmiähivelevän kirkkaassa limeraidassa, havainto juuri äsken 731:ltä.