Turussa on tarjolla tällainen paneelikeskustelu ma 18.9 klo 16.

Tervetuloa!

Lainaus Alunperin kirjoittanut Turun kaupungin tiedote
KESTÄVÄ KAUPUNKILIIKENNE TURUSSA - SOVITTAMATON YHTÄLÖ?
LIIKKUJAN VIIKON AVAJAISPANEELI
18.9.2006 KLO 16.15 - 17.45 FORUM MARINUMIN AUDITORIO RUUMASSA

Tervetuloa Liikkujan viikon avajaispaneeliin ma 18.9.2006 klo 16.15 - 17.45
Forum Marinumin auditoriossa. Paneelin aiheena on kestävä kaupunkiliikenne
Turussa eli joukkoliikenne, kevyt liikenne ja hyötyliikunta vuoden
yhteiseurooppalaisen Liikkujan viikon teemojen mukaisesti. Tilaisuus on
kaikille avoin ja ilmainen: tervetuloa!

TILAISUUDEN TARKOITUS JA KOHDERYHMÄ
Hajaantuva kaupunkirakenne ja autoistuminen on yksi Turun kaupungin
keskeisimmistä haasteista kestävän kehityksen saralla. Paneelikeskustelun
tarkoituksena onkin herättää sekä kiinnostusta että perusteltua keskustelua
kaupunkiliikenteemme ja -liikkumisemme tilasta sekä keinoista vaikuttaa niihin.
Kohderyhmänä ovat turkulaiset avainhenkilöt joukko- ja kevytliikenteen sekä
hyötyliikunnan asioissa (virkamiehet, poliitikot, kansalaisjärjestöt, alan
yritykset), ja näiden lisäksi myös kaikki aihepiiristä kiinnostuneet
kaupunkilaiset.

KESKUSTELUN AIKATAULU JA PANELISTIT
Klo 15.45 alkaen kahvit halukkaille
Klo 16.15 alkaen varsinainen keskustelutilaisuus:
Kevyen liikenteen asiamies Mikko Laaksonen alustaa lyhyesti Turun
kaupunkiliikenteen nykytilanteesta ja haasteista kestävän kehityksen kannalta,
10 min.
Panelistien etukäteen valmistelemat lyhyet avauspuheenvuorot, enint. 3 min.
Panelistit:
-Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen
-Liikenneinsinööri Matti Salonen
-Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte
-Joukkoliikennelautakunnan pj. Mika Maaskola (SDP)
-Liikunnansuunnittelija Aarni Mertala
-Kynnys ry:n pj Jukka Kumpuvuori
-Kaupunkiympäristöjen historian tutkija Rauno Lahtinen
-Puu ja talo ry:n pj Joni Holmroos
-Paneelin puheenjohtana toimii kevyen liikenteen asiamies Mikko Laaksonen
Puheenjohtajan vetämä paneelikeskustelu, yht. 60 min.
Yleisö voi myös osallistua keskusteluun kaiken matkaa.
Tilaisuus päättyy klo 17.45.

TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄT JA TAUSTA
Keskustelupaneelin järjestää Sustainment-hanke / Varsinais-Suomen
Agendatoimisto, ja se kytkeytyy yhteiseurooppalaiseen Liikkujan teemaviikkoon.
Paneelikeskustelu on osa Liikkujan viikon Suomen avajaisten tapahtumia Turussa.

Päivän ja koko viikon kokonaisuutta koordinoi EU:n Ilmastokampanja Turussa
"Vähemmän häkää, enemmän ikää" / Varsinais-Suomen Agendatoimisto. Tilaisuuden järjestävä Sustainment-hanke on EU:n Itämeren alueen Interreg IIIB-rahaston naapuruusohjelman osarahoittama. Yhteensä 12 kaupungin verkostohanketta koordinoi Itämeren kaupunkien liitto UBC.

Lisätietoja järjestäjistä ja taustoista:
Liikkujan viikko ja Autoton päivä: http://www.autotonpaiva.net/
Varsinais-Suomen Agendatoimisto / Ilmastokampanja Turussa: www.vsagendatoimisto.fi
Sustainment-hanke (englanniksi): www.sustainment-project.net
Bustrip-hanke (englanniksi): www.bustrip-project.net
Itämeren kaupunkien liitto UBC: www.ubc.net/commissions/environment.html