Näytetään tulokset 1-13/13

Viestiketju: Turun Toriparkki

 1. #1
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Turun Toriparkki

  Turun Toriparkin asemakaavaluonnos on tulossa käsittelyyn.

  Torin asemakaava vaikuttaa merkittävästi Turun joukkoliikenteen pääterminaalin olosuhteisiin sekä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksiin.

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Turun kaupungin tiedote 4.1.2007

  Kauppatorin kaavaluonnosta esitellään yleisölle ennen lautakuntakäsittelyä
  Kauppatorin asemakaavakaavaluonnosta käsitellään ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa tiistaina, 9. tammikuuta. Edellisenä iltana, 8.1. 2007 klo 18-20, luonnosta esitellään kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus pidetään nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa, osoitteessa Aurakatu 16, 3 krs.

  Yleisötilaisuudessa esitellään kaavaluonnokseen sisältyvät kävelyalueiden laajennukset torin reunoilla, toriparkki sekä siihen liittyvät kolme maanalaista ajoyhteyttä (Yliopistonkadulta, ravintola Koulun pihalta ja Eerikinkadulta entisen pääpostin kohdalta).

  Lisätietoja: Keskikastari Paula, Mainela Liisa
  Lisätietoja lautakunnan listalta

  Liitteissä on tietoa myös vaikutuksista joukkoliikenteeseen.

 2. #2

  Liittynyt
  29.06.2005
  Viestejä
  437

  oletus Vs: Turun Toriparkin asemakaavasta yleisötilaisuus 8.1.2007 klo 18-20

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Radio Sata 8.1.2007
  Kauppatorin kaavaluannost esitellään tänäpä kaupunkilaisil tilaisuures minkä ympäristö ja kaavotuslautakunta järjestä. Aletaan tarjota tunnelis olevi liiketiloi. Tähän on syynä se et oli kuultu kun keskustan yrittäjät sanos et alka olla liikennejärjestelyt ja kilpailutilanne simmoset et tekis miäli painuu maan alle.
  Rario Saran Uutissi Turust 8.1.2007. (Ei virallissi, mut torellissi.)

 3. #3

  Liittynyt
  29.06.2005
  Viestejä
  437

  oletus Vs: Turun Toriparkin asemakaavasta yleisötilaisuus 8.1.2007 klo 18-20

  Salintäyteisessä yleisötilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa paria poikkeusta lukuunottamatta pidettiin toriparkkia täysin turhana ja kalliina Louhen, Puutoriparkin ja Eskelin ammottaessa puolityhjinä. Kertaalleen kuopatun toriparkin luurangon uudelleen esiin kaivaneet loistivat tilaisuudessa poissaolollaan. Toriparkkia kannatettiin lähinnä, koska Louheen "on niin vaikea löytää".

  Ratapihankadulta kyllä on kääntymiskaista, ja kummastakin suunnasta selvät opasteet Louheen. Kirkkosillalta päin Aninkaistenkatua ajettaessa ei ole minkäänlaista opastusta. Bussiaseman kohdalta kääntymiskaistalta vasemmalle Läntisellekadulle puuttuu P-Louhi-opaste, samoin porttaaliin bussiaseman ja Hese-Esson väliin tulisi laittaa opaste suoraan ajavien kaistalle. Läntiseltäkadulta puuttuu myös kääntymisopasteet Louheen.

  Kääntyminen Aninkaistenkadulta oikealle Yliopistonkadulle toriparkille suunnitellulle rampille on täysin mahdoton ajatus. Vihreän palaessa kääntyvät autot joutuisivat odottamaan Yliopistonkadun ylittävää jalankulkijavirtaa, ja tukkisivat täysin samalla kaistalla suoraan pyrkivän ajoneuvoliikenteen. Kadulle ei kertakaikkiaan mahdu omaa kääntymiskaistaa oikealle.

  Nykyiset vaihtomatkat bussista toiseen ovat luvattoman pitkät. Kulkisivat bussit sitten Aurakatua tai Kauppiaskatua, torisuunnitelmassa tulisi vaihtoaluetta typistää tuntuvasti esim. rakentamalla busseille rinnakkaiset kaistat odotuskatosten väliin niin että bussien ovet ovat toisiaan kohti. Käytäntö on ihan yleinen muualla. Tällöin vältyttäisiin vaarallisilta katujen ylijuoksuilta, jotta hyvällä tuurilla mahdollisesti voisi keritäkin vaihdettavaan bussiin.

  Aurakadun Eerikin- ja Yliopistonkatujen risteysten liikennevalot on muutettava bussiohjatuiksi. Tuntuu turhauttavalta, kun Aura- ja Yliopistonkatujen täysin tyhjässä risteyksessä 4 - 5 bussia seisoo peräkanaa odottamassa valon vaihtumista.

  Keskustelussa tuli myös esille, että Louhi on liian syvällä, jotta pääsisi sujuvasti Kauppatorille. Mikä on Louhen syvyys verrattuna esim. Helsingin metroon? Olisiko mahdoton ajatus, ja mikä kaltevuuskulma olisi, jos Louhesta vedettäisiin pikaliukuportaat, tai ehkä funikulaari, vaikkapa Kauppias- ja Eerikinkatujen risteyksen tuntumaan, ja kustannukset verrattuna toriparkkiin? Liukuportaita Louhesta Kauppatorille ehdotettiin myös Turun Radion toriparkkikeskustelussa.

  Miten suunniteltu kevyen liikenteen Kauppiassilta vaikuttaa kansallismaisemaan, eli Tuomiokirkko-Aurajokinäkymään Auransillan suunnasta?

 4. #4
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Arkkitehtien idealuonnos keskustan liikenteestä

  Turun seudun arkkitehdit - Turku SAFA on tehnyt toriparkkiasiasta kannanoton sekä tehnyt idealuonnoksen keskustan liikennejärjestelyiksi, jonka lähtökohtana ovat P-Louhen laajennus, kävelykeskustan laajentaminen ja keskustan pyörätieverkon toteuttaminen. Joukkoliikenteen kehittämiseksi on mm. osoitettu pikaraitiotielle keskustan läpi reitti.

  Vetoomus

  Idealuonnos

 5. #5
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Turun Toriparkin asemakaavasta yleisötilaisuus 8.1.2007 klo 18-20

  Turun joukkoliikennelautakunta on lausunut toripysäköinnin vaikutuksista joukkoliikenteeseen.

  Turun JLK 30.8.2007

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Turun joukkoliikennelautakunta 30.8.2007

  Lausunto asemakaavanmuutosehdotuksesta; (VI) 6 kaupunginosa, "Kauppatori" (51/2003)

  Tiivistelmä: -

  Jlk § 151

  Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 24.8.2007:

  Asemakaavatoimisto on pyytänyt joukkoliikennetoimiston lausuntoa Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta. Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen on antanut lausunnon määräaikaan, 27.8.2007, lisäaikaa ja lausunnon käsittely lautakuntatasolla on näin mahdollistunut.

  Asemakaava-alue käsittää Kauppatorin ja siihen rajoittuvia katualueita. Asemakaavaratkaisussa toria ympäröivistä katuosuuksista Aurakatu ja Eerikinkatu säilyvät joukkoliikennekatuina, Kauppiaskatu muuttuu kävelypainotteiseksi kaduksi ja Yliopistonkatu kävelykaduksi. Asemakaavanmuutoksen selostuksessa todetaan, että ”asemakaavanmuutos mahdollistaa Turun Kauppatorin kehittämisen ja liikenteelliset järjestelyt sitä ympäröivillä kaduilla ja niiden osittaisen maanalaisen rakentamisen sekä torinalaisen kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen toteuttamisen”.

  Kauppatorin yleisilmeen paraneminen uusine rakennuksineen, penkkeineen ja istutuksineen lisää merkittävästi keskustan viihtyisyyttä. Joukkoliikenteen uudet lipunmyynti- ja neuvontatilat Kauppatorilla helpottavat asiakkaiden asiointia ja mahdollistavat paikallis- ja seutuliikenteen yhteisen palvelupisteen toteuttamisen. Joukkoliikennetoimen mukanaolo Kauppatorin yleissuunnitelman tarkistamisvaiheessa on tärkeää, jotta joukkoliikenteen kannalta olennaisten rakennusten ja odottelualueiden toimivuus varmistetaan.

  Maanalaisen toriparkin toteuttaminen lisää keskustaan suuntautuvan henkilöautoliikenteen määrää ja joukkoliikenteen sujuvuutta tukevin toimenpitein tulee huolehtia siitä, ettei joukkoliikenteen osuus keskustaan suuntautuvissa matkoissa vähene. Useiden vuosien ajan jatkuva rakentaminen aiheuttaa joukkoliikenteelle reitti- ja pysäkkimuutoksia sekä niihin liittyvän tiedottamisvelvoitteen. Mahdollisen toriparkin urakoitsijan tulee tarjouksessaan esittää hyväksyttävä suunnitelma joukkoliikenteen työmaa-aikaisesta järjestämisestä ja joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamisesta myös rakennusaikana.

  Lausuntopyynnön liitteessä 7 todetaan mm, että ”Pysäkit ja bussireitit työn alla olevilta katuosuuksilta pitää siirtää toisaalle, mikä edellyttää joukkoliikenteen järjestelyn yksityiskohtaista selvitystä, kun tarkempi aikataulu on laadittu”. Kyseessä on sekä joukkoliikenteen toimivuuden että talouden kannalta välttämätön suunnitelma, joka tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Ilman ko. suunnitelmaa lausunnon antamiseen ei ole riittävästi tietoja.

  Joukkoliikenteen työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen, reitti- ja pysäkkimuutosten ja tiedottamisen aiheuttamat lisäkustannukset tulee huomioida lisämäärärahana joukkoliikenteen nettoluvussa. Samoin rakennusaikainen lipputulojen väheneminen tulee huomioida joukkoliikennetoimen nettoluvuissa eikä sitä saa siirtää joukkoliikenteen asiakkaiden maksettavaksi.

  Oheismateriaali 1
  Asemakaavatoimiston lausuntopyyntö 28.6.2007 liitteineen

  Ehdotus:
  Joukkoliikennelautakunta päättää antaa asemakaavatoimistolle edellä esitetyn lausunnon.

  Päätös:
  Ehdotus hyväksyttiin esittelijän pyynnöstä lausunnon kappaleeseen neljä tehdyin tarkennuksin.

 6. #6

  Liittynyt
  07.08.2009
  Viestejä
  2278

  oletus Turun valtuusto hyväksyi toriparkin kaavan yhden äänen enemmistöllä

  Turun valtuusto hyväksyi toriparkin kaavan yhden äänen enemmistöllä. Turun Sanomien juttu:

  http://ts.fi/uutiset/kotimaa/359439/...i+toriparkille

  Seuraavana on siis vuorossa valituksia ja oikeuskäsittelyjä.

  Kaupunginhallitus siis esitti kaavan palauttamista ja valmistelua uudelleen ilman parkkia. Hyväksymistä toriparkin kanssa esitti Maija Perho (kok) ja kannatti Jarmo Rosenlöf (sd). Perhon esitys voitti äänin 34-33. Kokoomus äänesti yhtä valtuutettua lukuunottamatta parkin puolesta, vihreiden ryhmä kokonaan vastaan. Demarien ryhmä hajaantui, mutta enemmistö oli parkin puolesta. Esitys kansanäänestyksen järjestämisestä hävisi selvemmin numeroin.

  ---------- Viesti lisätty kello 17:23 ---------- Edellinen viesti oli kirjoitettu kello 16:54 ----------

  Viimeisin muokkaaja kuukanko; Tänään kello 17:10. Syy: yhdistetty kaksi ketjua
  Kiitoksia. Yritin etsiä sopivaa ketjua, mutta en löytänyt, ehkä ketjun iästä johtuen.
  Viimeisin muokkaaja kuukanko; 19.06.2012 kello 16:10. Syy: yhdistetty kaksi ketjua

 7. #7
  Suljettu tunnus
  Liittynyt
  28.02.2007
  Viestejä
  1250

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Odotettavissa kustannusarvioiden paukkumisen maailmanennätystä, jos tätä emämokaa todella aletaan lusikoimaan vajoavaan kaupunkiin.

 8. #8

  Liittynyt
  08.12.2008
  Sijainti
  Turku
  Viestejä
  195

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Olen pettynyt... vaikka olihan tämä odotettavaa.

  Ehkä nimien kerääjien olisi pitänyt keskittyä keräämään SDP:n ja Kokoomuksen kannattajien nimiä, koska jotenkin tuntuu, että ehkä varsinkin Kokoomus on varma, ettei heidän äänestäjänsä ole heidän kanssaan eri mieltä. Tosin.. anteeksi nyt kaikki kokoomuslaiset, mutta kaikki tuntemani kokoomuslaiset ovat aika ignoranttia sorttia mitä tulee politiikkaan ja he yleensä ottavat sen vastaa mitä heille annetaan mukisematta. Tämä johtunee kuitenkin enemmän siitä, että kyse on valtapuolueesta. Valtapuolueeseen mennään massan mukana, pieniä puolueita kannatetaan jonkunlaisen aivotyön seurauksena.

  Toriparkki-farsi/sota on kuitenkin kaukaa ohi! Suomessa on vallan kolmijako ja tässä yhteydessä se on jo kerran suojannut demokratiaa.
  One track mind is a monobrain!
  Turun raitiotien yleissuunnitelman katutason luonnokset:
  Kauppatori - Runosmäki, Varissuo, Skanssi

 9. #9
  Salomaa avatar
  Liittynyt
  24.10.2007
  Viestejä
  1468

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Turussa Ei riitä, että kauniita vanhoja rakennuksia on purettu yksitelleen, myös kaupungin miljöö ja atmosfääri täytyy uhrata, koska raha puhuu. Ei edes ehjää 100-vuotiasta kaunista jugend-taloa voitaa säilyttää.

  Joukkoliikennettä päätös luonnollisesti heikentää, koska parkki imee yksityisautoja keskustaan.

 10. #10
  JSL
  JSL ei ole kirjautuneena
  JSL avatar
  Liittynyt
  31.07.2005
  Viestejä
  826

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Kalliiksi tulee, saven vastaanottohinta on tällä hetkellä 86€/kuorma, lavan koosta riippumatta +Alv 23%. Ellei ole hintaa nostettu.
  Sit siihen ajohinta päälle, joka vähän vaihtelee ja koneitten palkat, ei tuu ihan ilmatteeksi kun täällä on tällä hetkellä periaatteessa
  vain yksi maankaatopaikka monopoliasemassa ja nostaa hintaa monta kertaa vuodessa.

 11. #11

  Liittynyt
  07.08.2009
  Viestejä
  2278

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Turun hallinto-oikeus hylkäsi uutta kaavaa koskevat valitukset ja kaupunki aikoo julistaa kaavan lainvoimaiseksi lauantaina 13. päivä, vaikka valitusmahdollisuuksia edelleen on ja niitä epäilemättä tullaan käyttämään.

  http://ts.fi/uutiset/kotimaa/472296/...ainvoimaiseksi

  Samaan hengenvetoon tuli se uutinen, jota olen kaiken aikaa odottanut, eli kaupunki ilmoittaa harkitsevansa parkin rahoittamista.

  http://ts.fi/uutiset/kotimaa/472507/...+rahoittamista

  Itse kuvittelin, että veronmaksajien pussille mentäisiin jotain peittelyä yrittäen kiertotietä, joten ehkä parempi näin. Hanketta on siis tähän saakka myyty sillä argumentilla, että parkkiyhtiö rakentaa parkin kokonaan yksityisellä rahalla.

 12. #12

  Liittynyt
  22.10.2008
  Viestejä
  114

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Minä muun tekemisen puutteessa yritin tänään selvittää itselleni, mikä tämä kohuttu toriparkki on. Olen muinoin asunut vuoden Turussa tehdessäni siellä dippatyöni, ja muistan kaupungista parheiten sen, että joukkoliikenne oli luokattoman kehnoa ja kaikki kynnelle kykenevät autoilivat itse ja vihasivat busseja. No niin, lyhyen intron jälkeen jaan löytämäni linkin erään keskustelupalstan ketjuun, jossa keskustelua toriparkista, liikenteestä ja keskustan näivettymisestä. Mitä mieltä olette siinä esitetyistä näkmyksistä?

  http://www.vauva.fi/keskustelu/43768...on_kohta_tyhja

 13. #13

  Liittynyt
  07.08.2009
  Viestejä
  2278

  oletus Vs: Turun Toriparkki

  Lainaus Alunperin kirjoittanut ViviP Näytä viesti
  Mitä mieltä olette siinä esitetyistä näkmyksistä?
  Mitäpä noista, ovat kai ihan selviöitä. Koko maassa on panostettu täysillä hypermarketteihin ja pelloille rakennettuihin ostoskeskuksiin, ja keskustat ovat näivettyneet. Koskee suunnilleen kaikkia kaupunkeja, paitsi Helsinkiä, Tamperetta ja osin Espoon ja Vantaan aluekeskuksia. Tampereellakin keskustan kehitys näyttäis nojaavan nopeaan kasvuun, eli toimintaa riittää sekä pellolle että keskustaan. Turulla on sen verran kokoa, että keskusta pysyy jollain tavalla hengissä omien asukkaidensakin voimalla, mutta onhan alennustila tietysti ikävän näköistä. Pahempaa jälkeä tulee pienemmissä kaupungeissa, joissa kaupallisen toiminnan voi kokonaisuudessaan siirtää pellolle, ja keskustassa ei ole senkään vertaa nähtävyyksiä tai julkisia instituutioita kuin Turussa.

  Sanoisin, että Turun joukkoliikenne ei ole mitenkään huonosti järjestetty tilanteeseen ja panostukseen nähden. Tietysti raitioteiden lopettaminen oli historiallinen moka Turussa, eikä lähiliikennettä ole rautateillä saatu aikaan, mutta nää nyt ovat historian isoja trendejä joiden jalkoihin on jääty jo ajat sitten. Lähiöt on kaavoitettu kauas ja huonosti, kuten koko maassa (myös ja varsinkin Helsingissä), ja niistä monia on mahdoton palvella joukkoliikenteellä hyvin, varsinkaan poikittaisliikenteen osalta. Lajissaan Turun heilurilinjoihin perustuva järjestelmä on kuitenkin suorastaan edistyksellinen vaikka Helsingin nykyiseen bussilinjastoon verrattuna. Itse asun itäisessä keskustassa ja bussi menee kirjaimellisesti kotioven edestä 10 tai 15 minuutin välein suunnilleen joka paikkaan, johon on tarve mennä.

  Toriparkin itsensä osalta yhdyn vauvaforumilla esitettyy kritiikkiin, mutta eipä niissä argumenteissa mitään uutta ole. Keskustassa autoilemisessa parkkipaikat eivät nytkään ole mitenkään rajoittava tekijä, ja toisaalta autoilija ei kaupunkia elävöitä ihan geometrisista rajoitteista johtuen. Toriparkki voisi auttaa asiaa lähinnä siksi, että siitä riidellessä torin ja naapurikorttelien kehittäminen on ollut nyt jumissa 20 vuotta, ja parkin toteutuessa näille asioille voisi viimein tapahtua jotain. Ongelma vaan on, että parkki itsessään on nähdäkseni jättimäinen hukkainvestointi, ja toivon hartaasti, että kaupunki ei lähde kaatamaan verorahaa siihen.
  Viimeisin muokkaaja hmikko; 26.01.2015 kello 19:56.

Vastaavia viestiketjuja

 1. Turun johdinautomuistio
  kirjoittanut Mikko Laaksonen foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 9
  Viimeisin viesti: 23.08.2011, 11:57
 2. Turun Myllysilta
  kirjoittanut hmikko foorumissa Offtopic
  Vastauksia: 22
  Viimeisin viesti: 12.08.2010, 08:25
 3. Mikkelin toriparkki
  kirjoittanut Salomaa foorumissa Offtopic
  Vastauksia: 15
  Viimeisin viesti: 25.12.2009, 16:28
 4. Turun raitiotielinjasto
  kirjoittanut Resiina foorumissa Raitiovaunut
  Vastauksia: 8
  Viimeisin viesti: 09.12.2007, 12:50
 5. Turun kilpailutusohjelma?
  kirjoittanut Waltsu foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 11
  Viimeisin viesti: 04.01.2006, 13:28

Lähettämissäännöt

 • Et voi aloittaa uusia viestiketjuja
 • Et voi vastata viesteihin
 • Et voi lähettää liitetiedostoja
 • Et voi muokata viestejäsi
 •