BUSTIP - projektissa laadittu Turun kestävän liikenteen vertaisarviointiraportti on valmistunut. Raportissa käsitellään laajasti joukkoliikennettä ja sen edellytyksiä. Latauslinkit alla.

Lainaus Alunperin kirjoittanut Tiedote 18.1.2007
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto

Turun kestävän liikenteen vertaisarviointiraportti on valmistunut
Arvioijat: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta lisättävä ruuhkien välttämiseksi

Turussa 21.-25.8.2006 tehdyn kestävän liikenteen vertaisarvioinnin loppuraportti on valmistunut. Vertaisarvioinnissa kansainvälinen kestävän liikenteen asiantuntijoiden ryhmä tutki Turun kaupungin liikenne- ja liikkuvuuskysymyksiä ja arvioi, miten kaupunki edistyy kestävän liikennejärjestelmän kehittämisessä. Arvioijat haastattelivat asukkaita, liike-elämän edustajia, poliitikkoja ja asiantuntijoita sekä tutustuivat kaupunkiin. Vertaisarviointiryhmän keskeisimmät havainnot ja suositukset ovat:

”Turun kaupunki on hyvä kaupunki, jolla on monia ainutlaatuisia laatutekijöitä, kuten Kauppatori, Aurajoki sekä kaunis saaristo. Kaupunki on kuitenkin vaikeiden ongelmien edessä:
Heikko seudullinen suunnittelu. Turun kaupungin ja ympäristökuntien välillä ei ole todellista maankäytön ja liikenteen suunnittelun koordinaatiota. Yhteistyön sijasta kunnat kilpailevat keskenään ”hyvistä veronmaksajista”. Kuntauudistus vaikuttaa tarpeelliselta.
Riittämätön joukkoliikenne. Bussit ovat liian hitaita, vuorotiheys on liian harva ja informaatio ei ole riittävää. Tarvitaan runkolinjoja, joilla on tiheä vuoroväli. Liikennöintinopeutta tulisi parantaa lisäämällä joukkoliikenne-etuuksia kaduilla ja risteyksissä sekä paremmalla lippujärjestelmällä.
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden ongelmat. Kaupungin keskeisissä osissa kriittisiä osia kevyen liikenteen verkostosta puuttuu. Kaupungin on tarpeen toteuttaa kunnianhimoiset pyöräilysuunnitelmat. Tärkeät kohteet tulee tavoittaa jalan ja pyörällä ilman konflikteja autoliikenteen kanssa.
Lisääntyvä ruuhkautuminen on kasvava ongelma Turussa. Ruuhkautuminen kasvaa väestönkasvun, talouskasvun, autonomistuksen kasvun ja kaupunkirakenteen hajautumisen takia. Kokemus osoittaa, että on hyödytöntä yrittää ratkaista ruuhkautumista rakentamalla lisää teitä. Kulkumuotojakaumaa tulee muuttaa siten, että julkisen liikenteen ja pyöräilyn osuus kasvaa ja autoilun osuus vähenee.
Kaupunkikeskustan kilpailuasetelma. Turulla on miellyttävä kaupunkikeskusta, jossa Kauppatori, Kauppahalli ja Aurajoki ovat ainutlaatuisia laatutekijöitä. Ulkoisten kauppakeskusten ja keskustan välinen kilpailu on hyvin kovaa. Kaupunkikeskustan houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen tulee olla keskeinen tavoite. Saavutettavuuden tulee olla hyvä sekä autolla, julkisella liikenteellä, kävellen että pyörällä. Liian suuri autoliikenne aiheuttaa ruuhkautumista ja huonon ympäristön. Työmatkalaisia tulisi rohkaista luopumaan autosta ja käyttämään muita liikennemuotoja, joka vapauttaa tilaa ostosmatkoille. Kilpailu pelkästään autosaavutettavuudella on valmiiksi hävitty taistelu. Sen sijaan kaupunkikeskustan tulee vahvistaa ainutlaatuisia ominaisuuksiaan, kuten moninaisuutta, ilmapiiriä, kulttuuria, katuelämää ja laatua.”

Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto pitää vertaisarviontiryhmän keskeisiä havaintoja, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia oikeaan osuneina. Osa toimenpiteistä edellyttää myös valtion, seudun muiden kuntien tai yritysten ratkaisuja. Muutamat ehdotukset ovat nykyisissä olosuhteissa kuntarakenteen ongelmien ja lainsäädäntöesteiden takia vaikeita toteuttaa. Raportti tulee Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan käsittelyyn 23.1.2007 ja joukkoliikennelautakunnan käsittelyyn 24.1.2007 Lautakunnat lähettävät raportin kaupunginhallituksen tiedoksi.

Vertaisarviointiraportin liitteineen voi ladata seuraavista linkeistä:

Vertaisarviointiryhmän loppuraportti:

Vertaisarviointiryhmän suositusten yhteenvetotaulukko:


Itsearviointiraportin tiivistelmä:

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan esityslistat:
www.turku.fi -> Päätöksenteko ja talous -> Esityslistat ja pöytäkirjat -> Lautakunnat

Lisätiedot:

Jaana Mäkinen,
Mikko Laaksonen
Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto, Turun kaupunki

Björn Abelsson
Vertaisarviointiryhmän johtaja, Sundsvallin kaupunki, Ramboll Sweden AB

BUSTRIP – projekti http://www.bustrip-project.net