Sivu 1 / 2 12 ViimeisinViimeisin
Näytetään tulokset 1-15/21

Viestiketju: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

 1. #1
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Nyt kilpailutetaan otsikossa mainittuja linjoja. Kilpailutus on jaettu kahteen kohteeseen:
  1. linjat 6, 7, 7A, 31, 32, 42, 92 ja 93. Yhteensä 42 teliä, joista vähintään puolet uusia. Hintapisteet 79, kalustopisteet 21
  2. linjat 8, 13 ja 61. Yhteensä 13 teliä ja 5 2-akselista. Busseista vähintään puolet on oltava uusia. Hintapisteet 91, kalustopisteet 9

  Molempien sopimusaika on 1.7.2021 - 30.6.2029 + 2 vuoden optio.

  Kaluston päästötasovaatimus on Euro5. Lisäpisteitä saa seuraavasti:
  • uusi päästötön bussi 0,5 p
  • käytetty päästötön bussi 0,25 p
  • uusi puhdas bussi 0,2 p
  • käytetty puhdas bussi 0,1 p

  Päästöttömien ja puhtaan bussin määritelmät ovat EU-direktiivin 2019/1161 mukaiset eli käytännössä sähköbussit lasketaan päästöttömiksi ja biopolttoaineita käyttävät puhtaiksi.

  Siirtymäajalla saa käyttää Euro5-kalustoa tarjotusta kalustosta riippumatta. Siirtymäaika on sähköbussien osalta 18 kk sopimuksen allekirjoittamisesta ja uusien kaasu- ja dieselbussien osalta 12 kk.
  Viimeisin muokkaaja kuukanko; 13.06.2020 kello 08:38. Syy: korjattu direktiivin numero

 2. #2
  eemeli113 avatar
  Liittynyt
  04.03.2014
  Sijainti
  Kanta-Häme
  Viestejä
  330

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Pöytäkirjoissa puhuttiin myös uudesta heilurilinjasta, johon yhdistyvät 7A ja 32A. Kuitenkin 32A on sopimuksessa, joka päättyy aikaisintaan 30.6.2023. Mikäli linjojen 7A ja 32A yhdistäminen yhdeksi ruuhka-ajan heiluriksi toteutuu, mahtaakohan tämä uusi linja liikennöidä puoliksi kahteen eri sopimukseen?

 3. #3
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Tässä kilpailussa on mainittu tilaajan optio runkolinjaston käyttöönotosta, joka sisältäisi 7A:n jatkamisen Varissuolle (sillä reitillä, mikä on Fölin runkolinjastosivulla) ja ko. linjan automäärän kasvattamisen tässä sopimuksessa 7:stä 13:een.

 4. #4

  Liittynyt
  11.02.2007
  Viestejä
  551

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Onko mainittu jotain runkolinjauudistuksen vaikutuksesta linjojen 8, 13 ja 61 sopimukseen?

 5. #5
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Siinä kohteessa runkolinjaoptiolla ajettaisiin linjoja 10, L71, V3 ja V5.

 6. #6

  Liittynyt
  11.02.2007
  Viestejä
  551

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Mitä tuo ”puhdas bussi” käytännössä tarkalleen tarkoittaa? Onko se dieselbussi, johon tankataan uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä? Tavallinen biodiesel ei kai sentään riitä, vai riittäkö se täyttämään vaatimuksen? Entä, miten valvotaan vaaditun polttoaineen käyttöä? Muistaakseni Neste mainosti, että heidän uusiutuva diesel ei edellytä muutoksia moottoriin ja voidaan käyttää missä seos suhteessa tahansa. Hintaero tavalliseen diesel polttoaineeseen on kuitenkin huomattava. Eli, eikö tuo vaatimus täyttyisi uudella Euro 6 autolla johon tankataan uusiutuvaa dieseliä ilman mitään sen ihmeempää?

 7. #7
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Lainaus Alunperin kirjoittanut TAKAMOOTTORI Näytä viesti
  Mitä tuo ”puhdas bussi” käytännössä tarkalleen tarkoittaa?
  EU-direktiivin 2019/1161 mukaan:
  4 artikla
  Määritelmät
  Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
  ...
  4) ’puhtaalla ajoneuvolla’:
  a) M1-, M2- tai N1-luokan ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna grammoina hiilidioksidia kilometriä kohti (CO2 g/km) ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 säädettyjen raja-arvojen mukaiset ja todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät epäpuhtauksia aiheuttavat päästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa esitetyt prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai;
  b) M3-, N2- tai N3-luokan ajoneuvoa, joka käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU (*) 2 artiklan 1 ja 2 alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista polttoainetta, lukuun ottamatta polttoaineita, joihin liittyy suuria epäsuoran maankäytön muutoksen riskejä ja jotka on tuotettu sellaisista raaka-aineista, joiden tuotantoalue on laajentunut merkittävästi maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (**) 26 artiklan mukaisesti. Kun kyseessä ovat ajoneuvot, jotka käyttävät nestemäisiä biopolttoaineita taikka synteettisiä tai parafiinisiä polttoaineita, kyseisiin polttoaineisiin ei saa sekoittaa tavanomaisia fossiilisia polttoaineita;


  Raskaat (kokonaispainoltaan yli 5 t) linja-autot ovat M3-luokan ajoneuvoja eli niihin sovelletaan kohtaa b.

  Tuossa viitattu direktiivin 2014/94/EU kohta on:
  2 artikla
  Määritelmät
  Tässä direktiivissä tarkoitetaan
  1) ’vaihtoehtoisilla polttoaineilla’ polttoaineita tai voimanlähteitä, joilla korvataan ainakin osittain fossiilisen öljyn käyttö liikenteen energianlähteenä ja joilla on mahdollista edistää hiilen poistamista liikenteestä ja parantaa liikenteen alan ympäristösuorituskykyä. Vaihtoehtoisia polttoaineita ovat muun muassa:
  - sähkö,
  - vety,
  - biopolttoaineet, siten kuin ne on määritelty direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan i alakohdassa,
  - synteettiset ja parafiiniset polttoaineet,
  - maakaasu, mukaan lukien biometaani, kaasumaisessa muodossa (paineistettu maakaasu - CNG) ja nesteytetyssä muodossa (nesteytetty maakaasu - LNG), ja
  - nestekaasu (LPG);

  2) ’sähkökäyttöisellä ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa, joka on varustettu käyttövoimalaitteella, joka sisältää vähintään yhden energiamuuntimena toimivan sähköisen oheislaitteen, jossa on ladattava sähköinen energiavarastojärjestelmä, joka voidaan myös ladata ulkoisesti;


  Ja direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan i alakohta on:
  ”biopolttoaineilla” tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta

  Lainaus Alunperin kirjoittanut TAKAMOOTTORI Näytä viesti
  Entä, miten valvotaan vaaditun polttoaineen käyttöä?
  Tämän kilpailutuksen sopimusluonnoksissa sanotaan:
  Liikennöitsijä on velvollinen vuosittain osoittamaan, että jos Liikennöitsijä on tarjonnut puhdasta kalustoa, niin ne täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1161 vaatimukset puhtaista ajoneuvoista.

 8. #8

  Liittynyt
  11.02.2007
  Viestejä
  551

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Onko näiden kilpailutusten tarjousten avaamispäivä edelleen 13.08, vai onko muutettu myöhempään?

 9. #9
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  On siirretty kahdella viikolla eteenpäin, uusi päivä on 27.8.

 10. #10

  Liittynyt
  11.02.2007
  Viestejä
  551

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Mikähän lienee syy moiseen jatkoaikaan?

 11. #11
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Tarjouspyyntöä korjattiin 17.7. ja tarjousajan on oltava vähintään 35 päivää.

 12. #12
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7220

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Kilpailutus on ratkaistu tänään. Huhujen mukaan Nobina olisi voittanut kohteen 1 ja joku turkulaisisäntien yhteenliittymistä kohteen 2.

 13. #13

  Liittynyt
  09.11.2005
  Viestejä
  147

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Lainaus Alunperin kirjoittanut kuukanko Näytä viesti
  Kilpailutus on ratkaistu tänään. Huhujen mukaan Nobina olisi voittanut kohteen 1 ja joku turkulaisisäntien yhteenliittymistä kohteen 2.
  Jos noin on käynnyt niin varmasti valitus markkinaoikeuteen tulee tapahtumaan

 14. #14
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  1603

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Tulokset löytyvät nyt pöytäkirjasta.

 15. #15

  Liittynyt
  11.02.2007
  Viestejä
  551

  oletus Vs: Linjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 kilpailutus

  Miten oli hinnan ero Nobinan ensimmäisen tarjouksen ja nyt tämän toisen tarjouksen kanssa? Toki nyt tarjottiin pelkästään sähköbusseja, ja palkkakustannukset tulevat olemaan isommat, mutta oliko hinnassa eroa? Kovin alhaiselta hinta vaikuttaa.

Sivu 1 / 2 12 ViimeisinViimeisin

Vastaavia viestiketjuja

 1. Linjojen 201, 203, 206, 300, 301, 302, 303, N2, N4, N5, R1, R2, V1, V2 ja V3 kilpailutus
  kirjoittanut kuukanko foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 15
  Viimeisin viesti: 11.10.2020, 15:31
 2. Linjojen 31, 32, 42, 92, 93, P1, P2 ja P3 kilpailutus
  kirjoittanut kuukanko foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 10
  Viimeisin viesti: 04.05.2020, 06:12
 3. Linjojen 401, 402 ja L1 - L7 kilpailutus
  kirjoittanut kuukanko foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 2
  Viimeisin viesti: 17.01.2020, 16:56
 4. Linjojen 28, 32, 42... kilpailutus
  kirjoittanut Waltsu foorumissa Turun paikallisliikenne
  Vastauksia: 70
  Viimeisin viesti: 19.02.2011, 18:07
 5. Linjojen kilpailutus
  kirjoittanut Aleksi.K foorumissa HSL-alueen paikallisliikenne
  Vastauksia: 2
  Viimeisin viesti: 04.05.2006, 05:59

Lähettämissäännöt

 • Et voi aloittaa uusia viestiketjuja
 • Et voi vastata viesteihin
 • Et voi lähettää liitetiedostoja
 • Et voi muokata viestejäsi
 •