Turun kaupunginvaltuusto päätti eilen ilmasto- ja ympäristöohjelmasta joka on samalla joukkoliikenneohjelma. Samalla tehtiin merkittäviä periaatepäätöksiä joukkoliikenteen ja yleisemmin kestävän liikenteen edistämisestä. Lainaan alla ohjelman keskeiset joukkoliikennettä koskevat kohdat. Keskeistä on, että kaupunginvaltuusto on tällä päätöksellä sitoutunut seudulliseen joukkoliikenneviranomaiseen sekä runkonlinjaston toteuttamiseen. Runkolinjaston osalta päätöksellä ei ratkaistu, onko vai eikö runkolinjoilla raitiotietä
2020 mennessä.

Kokoustiedote
koko ohjelma
Ohjelman tausta, toimeenpano ja seuranta
Ohjelmasta saadut lausunnot

Lainaus Alunperin kirjoittanut Turun kaupunginvaltuuston hyväksymä ilmasto- ja ympäristöohjelma, joukkoliikennettä ja kestävää liikennettä koskevat kohdat

Ohjaavat periaatteet


Turku lisää kestävien liikkumismuotojen käyttöä suhteessa muihin kulkumuotoihin ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Yhdyskuntarakenteen hajaantumista Turun seudulla ja autoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvua tulee rajoittaa.

Turku kehittää joukkoliikennettä tarjoamaan sujuva, miellyttävä ja edullinen liikkumistapa Turussa ja Turun kaupunkiseudulla. Kaavoituksella edistetään joukkoliikenteen käyttöä ja muita kestäviä liikkumismuotoja tukevaa yhdyskuntarakennetta.


Kaupunkikonsernin toimintaa ohjaavat periaatteet:


Kestävien liikkumismuotojen käytön edistäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen

Tavoite: Kevyen ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 55 % v. 2013 ja yli 66 % v. 2030
Mittari: Kulkumuotojakauma (v. 2013)

Tavoite: Kaupunki tekee päätöksen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta viimeistään v. 2010
Mittari: Päätös tehty
Kustannus: Toteutuskustannusarvio määritellään ohjelman hyväksymisen yhteydessä

Tavoite: Turun keskustan läpäisevä pyörätieverkosto on valmis v. 2015
Mittari: Verkoston eteneminen ja sisältyminen kiinteistöliikelaitoksen investointisuunnitelmaan vuosittain
Kustannus: Rakentamisen kokonaiskustannusarvio 2 - 4 M€

Tavoite: Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa noin 2 % vuodessa
Mittari: Joukkoliikenteen matkamäärä* (vuosittain)
Kustannus: Vaatii merkittäviä infrastruktuurin investointeja ja subvention kasvattamista joukkoliikenteen kehittämiseen

Tavoite: Seudullinen joukkoliikenneorganisaatio toimii 2012
Mittari: Organisaation perustaminen
Kustannus: Kustannusjako organisaatiossa olevien ja sen palveluita käyttävien kuntien kesken

Tavoite: Joukkoliikenne nopeutuu suhteessa henkilöautoliikenteeseen
Mittari: Joukkoliikenteen matka-ajat (mitataan vuosittain)

Tavoite: Joukkoliikenne-etuuksien (liikennevalot ja kaistat) toteutus tehostuu 2010 alkaen
Mittari: Etuuksien toteutus vuosittain
Kustannus: Investointikustannukset 0,5 – 1 M€ vuodessa

Tavoite: Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettu kokonaisuudessaan vuoteen 2020 mennessä
Mittari: Runkolinjaston toteutus
Kustannus: Kustannusvaikutukset investointeihin ja subventioon arvioidaan joukkoliikenteen järjestelmäpäätöksen yhteydessä

Tavoite: Kaupunki tekee päätöksen joukkoliikennejärjestelmästä v.2010
Mittari: Päätös tehty