Tiedoksenne alla tiedote ja linkit New Bridges - hankkeen kyselyyn "Maaseudun ja kaupungin rajalla" joka on suunnattu Turun kaupunkiseudun asukkaille (Turku ja naapurikunnat). Kyselyssä on myös liikkumista ja joukkoliikennettä käsitteleviä kysymyksiä.

Hankkeen nettisivut Turun kaupungin sivuilla www.turku.fi/newbridges
Suora linkki kyselyyn
Kyselyn erityistarkastelualueet, kartta

Lainaus Alunperin kirjoittanut Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto 30.11.2009

New Bridges -hanke tutkii elämänlaatua Turun kaupunkiseudulla
Maaseudun ja kaupungin rajalla –internet-kysely alkaa
Turun seudun asukkaiden käsityksiä elämänlaadusta, asumismieltymyksistä, liikkumisesta ja palveluista kartoitetaan marras-joulukuussa internet-kyselyllä. Kyselyyn voivat vastata kaikki seudun asukkaat, mutta se on erityisesti kohdennettu maaseudun ja kaupungin raja-alueille.
Kyselyn toteuttaa New Bridges – hanke, jossa kehitetään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen hallintaa. Turun kaupunkiseudulla New Bridges -hankkeen tulokset hyödynnetään PARAS-prosessissa sovitun Turun kaupunkiseudun rakennemallin valmistelussa.
Vuosina 2009–2010 arvioidaan Turun kaupunkiseudun nykytilannetta, kehittämistarpeita ja uusia mahdollisuuksia kaupungin ja sen läheisen maaseudun yhteistyössä. Hankkeessa analysoidaan elämänlaatua kolmen teeman suhteen: (1) asuinpaikka ja asumismieltymykset, (2) liikkuvuus ja saavutettavuus sekä (3) palvelut. Kysely on osa tätä analyysiä.
Kysely toteutetaan Turun kaupungin Webropol- kyselyohjelmaa käyttäen ja se on auki 30.11.2009–13.12.2009. Sen täyttäminen kestää 10–20 minuuttia.
Linkki kyselyyn: http://www.turku.fi/newbridges
Kysymykset perustuvat Turun seudulla aikaisemmin tehtyihin asumismieltymyksiä, palveluita ja liikkumista koskeviin laajoihin postikyselyihin, joiden tuloksia hyödynnetään myös analyysissä.
Kaikkien Turun seudun asukkaiden vastaukset ovat tervetulleita.
Kyselyyn toivotaan vastauksia erityisesti seuraavilta alueilta:
•Pohjois-Turku: Maarian alue, Paimala, Jäkärlä, Yli-Maaria, Moisio, Paattinen
•Liedon Ilmarinen ja Liedon asema
•Aura
• Naantalin saaristo: Merimasku, Rymättylä ja Velkua
• Piikkiön tien 110 eteläpuoliset alueet: Niemenkulma ja Harvaluoto
• Valtatie 8:n ja Turku–Uusikaupunki-radan vaikutusalue Maskussa, Nousiaisissa ja Mynämäellä
Nämä alueet ovat New Bridges - hankkeen mahdollisia pilottialueita.
Kyselyn on luottamuksellinen. Jos et halua tai osaa vastata johonkin kysymykseen, sivuuta se.
Tuloksia käsitellään niin, että yksittäiset vastaajat eivät ole tunnistettavissa ja niitä käytetään vain Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin hyväksymiin tutkimuksiin.
Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan 86,50€ arvoinen Matkahuollon lahjakortti, jolla voi ostaa seutulipun tai bussilippuja Matkahuollon myyntipisteistä.
New Bridges on Interreg IVB -rahoitteinen EU-hanke 1.2.2009–31.1.2012. Hanketta koordinoi Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristösihteeristö Turussa. Hankkeen suomalaiset partnerit ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki.