Tänään 4.3.2006 oli HS:ssä laaja artikkeli alueellisiin joukkoliikenneviranomaisiin siirtymisestä. Artikkelin taustalla oli selvitys Lappeenrannan - Imatran joukkoliikenteestä. Alla linkit selvitykseen ja muihin tietoihin.

Lappeenrannan - Imatran selvitysraportti
LVM tiedote

Lainaus Alunperin kirjoittanut Lvm Tiedote
Joukkoliikenne kannattaisi suunnitella laajoina kokonaisuuksina

3.3.2006

Joukkoliikenteen palvelutasoa voitaisiin parantaa ja kustannuksia alentaa, jos liikenne suunniteltaisiin laajana kokonaisuutena. Suunnittelun hajanaisuuden on arvioitu olevan nykyjärjestelmän heikoin lenkki.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti puhtaalta pöydältä aloitetun liikennesuunnittelun vaikutuksia Imatran, Lappeenrannan ja Länsi-Saimaan seutukunnan muodostamalla alueella.

Selvitys liittyy laajempaan työhön, jossa etsitään uusia tapoja suunnitella ja rahoittaa joukkoliikennettä. Työssä otetaan huomioon myös tekeillä oleva EU:n palvelusopimusasetus.

Jos liikenne suunniteltaisiin Lappeenrannan, Imatran ja Länsi-Saimaan seudulla kokonaisuutena, säilyisi palvelutaso kuntien välisessä liikenteessä vähintään nykytasolla ja seutuliikenteen työmatkayhteyksiä pystyttäisiin nopeuttamaan. Lisäksi pystyttäisiin tarjoamaan useampia suoria yhteyksiä alueen eri osista keskussairaalalle ja yliopistolle.

Suunnitelmassa poistettiin bussivuorojen päällekkäisyyksiä. Kutsujoukkoliikennettä lisättiin, koska kysyntä on vähentynyt harvaan asutuilla alueilla. Kustannuksia säästyy, kun bussit lähtevät liikkeelle vain tarvittaessa. Myös linjasto selkeytyi, kun kuntarajat unohdettiin.

Kokonaissuunnittelu muuttaa erityisesti haja-asutusalueiden tilannetta. Joukkoliikennepalvelut lisääntyisivät laajentuvan kutsuliikenteen myötä.

Selvityksessä painotetaan, että tutkitulla seudulla joukkoliikenne on jo nyt varsin tehokkaasti järjestetty. Alueella toimii useita liikenneyrityksiä. Liikenteen suunnittelu tapahtuu käytännössä verrattain keskitetysti, koska yksi yritys ajaa valtaosan vuoroista.

Suunnittelun vapautta rajoittavat myös voimassa olevat liikenneluvat. Alueen liikenneluvista päättää kolme viranomaista. Liikennepalveluja ostavia viranomaisia puolestaan on kymmenen.

Uudenlaisen suunnittelun todettiin kuitenkin antavan mahdollisuuksia alentaa liikenteen kustannuksia palvelutasoa laskematta. Liikenteen hoidon arvioidaan maksavan nykyisin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos liikenne suunniteltaisiin kokonaisuutena ja palvelut säilyisivät nykyisellä tasolla, kustannukset laskisivat vajaaseen 5,8 miljoonaan euroon. Säästyvillä 400 000 eurolla liikennepalveluja voitaisiin parantaa edelleen.

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa selvitystä teettämällä vastaavan tapaustutkimuksen muillakin paikkakunnilla. Näin saadaan vertailutietoa eri tyyppisistä alueista. Lisäksi selvitetään kokonaissuunnittelun vaikutukset sosiaali- ja terveystoimen kuljetuskustannuksiin.

Lisätietoja

hallitusneuvos Tuula Ikonen,
yli-insinööri Marcus Merin