Lainaus Alunperin kirjoittanut Rattivaunu
Lainaus Alunperin kirjoittanut Compact
Pieni tarkennus kahteen eri rautatietermiin, joista nyt täällä näytetään käytettävän vain toista:

Kuormaulottumalla (KU) tarkoitetaan sitä tilaa, jonka sisällä avotavaravaunussa olevan kuorman tulee pysyä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella.

Aukean tilan ulottuvuudella (ATU) tarkoitetaan sitä pitkin raidetta ulottuvaa tilaa, jonka sisällä ei saa olla kiinteitä rakenteita tai laitteita.

Kun täällä tähän asti on puhuttu KU:sta, on kuitenkin tarkoitettu ATU:a.
Olet täysin oikeassa. Olen itsekin ihmetellyt, miten eräät kovastikin erilaisia viisauksiaan tarjoavat kirjoittajat kompuroivat noinkin alkeellisessa asiassa.
KU ja ATU eivät ole sama asia, mutta ovat toisistaan riippuvaiset. Lisäksi ATU ei ole vakio, vaan riippuu mm. kaarresäteestä. ATU:un sallitaan myös poikkeuksia. Vakiona pysyvä asia on vaunun poikkileikkauksen koko, joten tarkoitettaessa järjestelmän "kokoa" kuormaulottuma on tarkoituksenmukainen termi. Sen perusteella määräytyy aukean tilan ulottuma rataverkon eri kohdissa.

Kun ajatellaan henkilöliikennettä, se ratkaiseva asia on laiturin sijainti suhteessa raiteeseen. Kaupunkioloissa merkittäväksi asiaksi tulee kaluston käyttäytyminen kaarteissa, eli käytännössä kaluston jäykän osan pituus. Puhuttaessa ATU:sta ja KU:sta tässä on kyse siitä, miten KU ja ratageometria yhdessä vaikuttavat ATU:aan.

Kannatan täsmällisten ilmaisujen käyttöä, mutta kun asioita täytyy kansanomaistaa, on myös vältettävä turhaa mahdollisesti tuntemattomien termien käyttöä. Sen vuoksi on ollut hyvä puhua esim. laiturin sijainnista, koska sen ymmärtää jokainen. Kuormaulottumasta tai aukean tilan ulottumasta puhuminen ei ole jokaiselle itsestään selvää yleissivistyksen perusteella. Mutta hyvä että tuli nyt selvitetyksi nekin kaikille.

Antero