Nettiä selatessani tuli vastaan tällainen sivu.
Kun Tukholman citytunneli valvistuu 2017, lisääntyy raidekapasiteetti Tukholman kesksusrautatieaseman eteläpuolella huomatttavasti. Tämän sivun mukaan ainakin osa tästä annetaan seudulliselle (lääninrajat ylittävälle) junaliikenteelle. Ymmärtääkseni junarunkoja on tulossa lisää (mitä tapahtuu nykyisille X40-rungoille, ei ole tiedossa), vuoroväli nykyisellä seutujunaverkostolla tihenee osittain.
Sivu on ruotsinkielinen

http://www.malab.se