Tässä vähän myöhässä SuLi ry:n kannanotto yöjunien puolesta. Jos joku huomauttaa faktavirheestä, tosiasiahan on edelleen, että nykyisen yöjunayhteyden säilyttämisen hinnaksi VR Oy on ilmoittanut 1 000 000 €. Muut versiot ehkä toteutuvat halvemmallakin.

Lainaus Alunperin kirjoittanut SuLi ry kannanotto 30.8.2006
YÖJUNALIIKENNE SÄILYTETTÄVÄ!

VR Oy uhkaa lopettaa 3.9.2006 yöjunat reiteillä Turku – Tampere –
Pieksämäki – Joensuu, Helsinki – Kouvola – Pieksämäki – Kajaani – Oulu
sekä Rovaniemi – Kemijärvi.

Rovaniemi – Kemijärvi - yöjunayhteyden säilyttämisestä VR Oy on vaatinut
1 000 000 euroa tukea vuodessa. Muiden yhteyksien säilyttämisestä ei ole
edes keskusteltu. Yöjunien säilyttämiseksi on kerätty kaksi
parinkymmenentuhannen nimen adressia sekä käyty laajoja kampanjoita.
Kansalaistoiminta on osoittanut VR Oy:n esittämät tekniset perustelut
yöjunaliikenteen lakkauttamiseksi virheellisiksi. Tällä ei kuitenkaan
ole ollut vaikutusta liikenne- ja viestintäministeriöön tai VR Oy:hyn.
Niiden mukaan yöjunia liikennöidään vain, jos VR Oy:n saamaa valtion
tukea korotetaan.

Yöjunien lakkauttaminen haittaa monella tavalla kansalaisten elämää, kun
mahdollisuus ajaa Suomen puolelta toiselle mukavasti yön yli poistuu.
Erityisesti se heikentää kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen
toimintamahdollisuuksia, kun edullisin matkantekotapa poistetaan.
Yöjunien lakkauttaminen vähentää työpaikkoja matkailualalla sekä
vaarantaa elinkeinoelämän kehityksen Itä-Lapissa, Pohjois-Karjalassa,
Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

Suomen Liikenneliitto SuLi ry edellyttää, että yöjunien liikennöintiä
jatketaan. Yöjunareittejä on mahdollista tehostaa esimerkiksi ohjaamalla
toinen Lapin yöjunista Tampereen ja Pieksämäen kautta. Koska VR Oy ei
ole halukas liikennöimään yöjunia ilman merkittävää yhteiskunnan tukea,
tulisi yöjunaliikenne yhteiskunnan omistamalla rataverkolla kilpailuttaa
Ruotsin esikuvan mukaisesti. Valtion tulisi erottaa VR Oy:stä yöjunien
tarvitsema kalusto erilliseksi kalustoyhtiöksi. Liikennöitsijäyhtiön
voisivat perustaa esimerkiksi yöjunaliikenteestä hyötyvät maakunnat.

Yöjunaliikennettä tulee jatkaa nykyisellään, kunnes uudistukset on
toteutettu.