Kulkumuotojen rinnakkaiskäyttö - tutkimuksen osa 2, jossa tutkimuskohteina ovat Oulun, Turun ja Tampereen kaupungit, on valmistunut.

Tutkimuksissa on hyvin mielenkiintoista tietoa siitä, miten Suomen suurimmissa kaupungeissa liikutaan ja miten asukkaat haluaisivat joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä kehitettäävän.

Alla linkit Kulkuri1 ja Kulkuri2 - tutkimuksiin sekä LVM:n tiedote asiasta:

Liikkujaryhmät suomalaisissa kaupungeissa. LVM 9/2007 PDF:nä

Kulkutapojen rinnakkaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali.
LVM 21/2006 PDF:nä


Lainaus Alunperin kirjoittanut LVM tiedote 9.3.2007

Suurissa kaupungeissa käytetään monipuolisesti eri kulkutapoja

1.3.2007

Valtaosa suurten kaupunkien asukkaista käyttää monipuolisesti useita eri kulkutapoja. Näin todetaan liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksessa, jossa selvitettiin ihmisten kulkutapoja pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Pääkaupunkiseudulla on eniten joukkoliikenteen kanta-asiakkaita ja selvästi muita vähemmän kevyen liikenteen käyttäjiä. Oulussa puolestaan yli kolmasosa liikkujista on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Samalla kuitenkin autoilijoiden osuus on tutkituista kaupungeista suurin.

Tampereella ja Turussa kevyt liikenne on suosittu kulkutapa. Tampereella joukkoliikennettä käytetään hieman enemmän kuin Turussa. Joukkoliikenteen palvelutasoa pidetään parhaana pääkaupunkiseudulla ja heikoimpana Oulun alueella.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen kanta-asiakkaita on 23 prosenttia, Turussa 8, Tampereella 12 ja Oulussa vain 3 prosenttia. Kaikissa kaupungeissa noin 40 prosenttia asukkaista käyttää työmatkansa pääkulkuvälineenä henkilöautoa. Erityisesti lapsiperheet kokevat tarvitsevansa autoa.

Niin sanottuja kulkutapojen sekakäyttäjiä on kaikissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun kulkijoista heitä on yli viidesosa ja muissa kaupungeissa 10-15 prosenttia. Myös autolla kulkevien enemmistö käyttää useita kulkutapoja, ja he ovat tulevaisuudessa joukkoliikenteen potentiaalisia asiakkaita. Tämä vaatii mm. joukkoliikenteen luotettavuuden ja matkustusmukavuuden parantamista.

Joukkoliikenteen kanta-asiakas arvostaa edullista hintaa, mutta pelkällä hinnalla ei ole merkitystä autoilijalle. Vannoutuneet autoilijat ovat kaikissa kaupungeissa enimmäkseen miehiä, joukkoliikenteen kanta-asiakkaat puolestaan enimmäkseen naisia. Sukupuolten välinen ero on pääkaupunkiseudulla selvästi pienempi kuin muissa kaupungeissa.

Hyötyliikunta kannustaa kaikkia liikkujaryhmiä kevyen liikenteen käyttöön. Ympäristön merkitys kulkutavan valinnassa on sen sijaan pieni.

Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 5000 henkilöä. Ministeriön lisäksi työssä ovat olleet mukana Tampereen ja Oulun kaupungit sekä Varsinais-Suomen liitto. Pääkaupunkiseudun osuus tutkimuksesta valmistui vuonna 2006 ja se tehtiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Liikkujaryhmien tutkimusta jatketaan vuonna 2007 laajentamalla tarkastelua Turun kaupunkiseudulle ja kehyskuntiin.

Julkaisut ovat ministeriön internetsivuilla osoitteessa www.mintc.fi/julkaisujasarja. Myynti Edita Oy, puh. 0204 5000, tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi.

Tutkimukset ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön Joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö,

Tampere: joukkoliikennelogistikko Lauri Helke, Tampereen kaupunki,
Turku: maakuntainsinööri Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto,
Oulu: kunnossapitopäällikkö Jaakko Ylinampa, Oulun kaupunki