Lukaisin viime kevään julkaistun HLJ 2011 työhön liittyvän Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen. Ihan tutustumisen arvoinen, ja pitkästä aikaa jalat maassa tehty. Etupäässä pitäydytään nykyisessä rataverkossa ja pyritään ohjamaan rakentamista sen varteen. Tämä on minusta hyvä:
Lainaus Alunperin kirjoittanut HLJ 2011 - MARA
Nykyisen raideverkon välityskyvyn ylläpidon ja kehittämisen lähtökohdiksi ovat asiantuntijaprosessin aikana muodostuneet seuraavat esiin tulleet toimenpiteet:
- Lisäraiteet Keravan pohjoispuolella ratkaisevat Pääradan jo olemassa olevat
kapasiteettiongelmat ja maankäytön kehittämispaineet.
- Pisara-ratalenkki muuttaa ratapihalle pysähtyvän lähijunaliikenteen tunnelin kautta
kulkeviksi rengaslinjoiksi ja vähentää näin Helsingin ratapihan ruuhkaisuutta.
- Turvalaitetekniikan kehittäminen lisää lähijunaliikenteen raiteiden kapasiteettia.
- Lentorata vapauttaa kapasiteettia taajamajunaliikenteelle Keravan eteläpuolella,
jolloin maankäyttöä voidaan edelleen lisätä pääradan varressa
sivu 16, http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julka...HSL_9_2010.pdf

Mutta kaksi asiaa tökkii, ja pahasti.

1) Ikäänkuin asemia ohittavat pikavuorot olisi yksinomaan lähijunaratojen ominaisuus. Esimerkiksi pikaratikasta todetaan:
Lainaus Alunperin kirjoittanut HLJ 2011 - MARA
Pikaraitiotiellä on tavallisesti laajempi toimintasäde kuin raitiotiellä, mutta siitä huolimatta se vaatii pysäkkejä tasaisin välimatkoin suhteellisen tiheästi. Maankäytön rakenne on tällöin tyypillisesti hyvin kaupunkimainen ja raitiovaunut kulkevat katukäytävissä palvellen lyhyitä matkustustarpeita tehokkaasti."
No miksei sitä suurehkoa kapasiteettia voi käyttää siihen että ajaa pikavuoroja?

Ja metrosta:
Lainaus Alunperin kirjoittanut HLJ 2011 - MARA
Nykyinen tiheän asemavälin metrojärjestelmä olisi hidas ja laskisi palvelutasoa nopeasti itään päin edettäessä. Uudentyyppiset tulevaisuuden metrojärjestelmät saattavat mahdollistaa nopean yhteyden Porvooseen asti... tutkitaan mahdollisuutta jatkaa metroa uudentyyppisen nopean kaluston avulla Söderkullasta edelleen Porvooseen tilanteessa, jossa Pietarin rata ei toteudu.
Joka asemalla pysähtyen Söderkullaan menee jotain 40-45 minuuttia, se voi olla vaikka luotijuna siitä Porvooseen ja on siltikin liian hidas. Ratkaisu on tietenkin ettei pysähdytä joka asemalla.


2) Sormimallissa pitäytyminen. Esimerkiksi se kuudes sormi on jo osittain rakennettu Lahdenväylän varteen, ja sen liikenne ei yhdellä Viikin radalla ratkea. Miksi se rakentaminen ei karkaisi vastaavasti käsistä jatkossakin?