Sivu 14 / 15 EnsimmäinenEnsimmäinen ... 4101112131415 ViimeisinViimeisin
Näytetään tulokset 196-210/220

Viestiketju: Yhteys Kumpulan kampukselle

 1. #196

  Liittynyt
  31.01.2006
  Viestejä
  2686

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Uudenmaan ELY kuulemma totesi Vallilanlaakson joukkoliikennekadun Maakunta- ja Yleiskaavan vastaiseksi.

  Hyvä Helsinki, näin tää etenee kuin juna.

 2. #197

  Liittynyt
  20.07.2005
  Sijainti
  Pori
  Viestejä
  1310

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut teme Näytä viesti
  Uudenmaan ELY kuulemma totesi Vallilanlaakson joukkoliikennekadun Maakunta- ja Yleiskaavan vastaiseksi.
  Siltähän tuo näyttää. Vilkaisin sekä maakuntakaavaa että yleiskaavaa ja kummassakin Vallilanlaakso oli merkitty kaupunkipuistoksi että arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Sehän on tietenkin tulkintakysymys, voiko kaupunkipuistossa olla joukkoliikennekatu. Taikka edes raitiotietä. Kaavamerkkiselityksen mukaan kaupunkipuistoon saa rakentaa "välttämättömiä liikenneyhteyksiä" ja kulttuurimaisemaa tulee kehittää siten, että "kulttuurihistorialliset arvot säilyvät". Siitä vaan arpomaan...
  Ville

 3. #198
  Tunnistettu jäsen 339-DF avatar
  Liittynyt
  08.08.2005
  Viestejä
  6828

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Todennäköisesti nykyisessä kaavassa kuitenkin on rautatiealue satamaradan paikalla. Jos sinne rakennetaan ratikkarata, se ehkä onnistuu jopa ilman kaavamuutoksia.

  KSV ei havainnekuvista pahemmin perusta kun ratikkayhteyksiä piirrellään, mutta nurmiratakuva kyllä osoittaisi, ettei ratikka muuta kulttuurimaiseman luonnetta olennaisesti, toisin kuin 8 m leveä asvaltoitu bussiväylä.
  "Puolet asunnosta on oltava kylpyhuonetta siltä varalta, että sinne tulee joskus joku invalidi suihkuun."
  – Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa

 4. #199
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  1459

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut 339-DF Näytä viesti
  Todennäköisesti nykyisessä kaavassa kuitenkin on rautatiealue satamaradan paikalla. Jos sinne rakennetaan ratikkarata, se ehkä onnistuu jopa ilman kaavamuutoksia.
  Suurimmassa osassa laaksoa ei näytä olevan voimassa olevaa asemakaavaa. Uintikeskuksen kaavassa on merkittynä nykyinen ratatunneli asianmukaisella merkinnällä. Asemakaavoihinhan voi tutustua Helsingin paikkatietopalvelussa. Vasemmalta pitää valita kaavahakemisto.

 5. #200

  Liittynyt
  31.01.2006
  Viestejä
  2686

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Mä en edelleenkään löydä sitä oikaisukehoitusta, mutta siihen tässä kuitenkin viitataan:
  Lainaus Alunperin kirjoittanut ELY
  ELY-keskus puolestaan tulkitsee, että asemakaava on yleiskaavan vastainen eikä sen valmistelussa ole otettu riittävästi huomioon Kumpulan kartanon rakennusperinnön suojelemisesta tehtyä esitystä.

  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennettua ympäristöä ja kulttuuriympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

  Näillä perusteilla ELY-keskus katsoo, että kaupunginvaltuuston tulee päätöstä uudelleen käsitellessään jättää asemakaava hyväksymättä esitetyn joukkoliikennekadun rakentamisen osalta.
  Koko juttu, http://fifi.voima.fi/uutinen/2012/ta...aattaa-saastya

 6. #201
  mv
  mv ei ole kirjautuneena

  Liittynyt
  18.11.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  95

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut late- Näytä viesti
  Suurimmassa osassa laaksoa ei näytä olevan voimassa olevaa asemakaavaa. Uintikeskuksen kaavassa on merkittynä nykyinen ratatunneli asianmukaisella merkinnällä. Asemakaavoihinhan voi tutustua Helsingin paikkatietopalvelussa. Vasemmalta pitää valita kaavahakemisto.
  Niin näyttää. Kun kliksuttelin tuon läpi niin tässä suora linkki interaktiiviseen palveluun: http://ptp.hel.fi/ptpa/Default.aspx?...1-238cb1dba2fb

 7. #202
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7549

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut late- Näytä viesti
  Suurimmassa osassa laaksoa ei näytä olevan voimassa olevaa asemakaavaa. ...
  Kaavahierarkia menee niin, että jos on voimassa oleva asemakaava, yleis- ja maakuntakaavalla ei ole merkitystä. Niillä on merkitystä vain silloin, kun asemakaavaa säädetään sekä silloin, kun alemman tason kaavaa ei ole voimassa.

  Asemakaavaa siis ei saa laatia kaavoittamattomalle alueelle yleis- eikä maakuntakaavan vastaisesti, eikä voimassa olevaa asemakaavaa saa myöskään muuttaa yleis- ja maakuntakaavan vastaisesti.

  ELY:n lausunnon ydinasia on, että ELY on tulkinnut, ettei rataa leveämpi asfaltoitu katu, joka on tarkoitettu kaupunginosia yhdistäväksi ja Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyväksi väyläksi, ole yleiskaavassa tarkoitettu yhdyskuntateknisen huollon liikenneväylä. Lisäksi joukkoliikennekadun rakentaminen on vastoin yleiskaavassa määriteltyä toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristöä. Eli asemakaava on laadittu Maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti siten, ettei se ota huomioon voimassa olevaa yleiskaavaa.

  Antero

  Lainaus Alunperin kirjoittanut ELY
  Oikaisukehotus asemakaavasta; maankäyttö- ja rakennuslaki 195 §;
  Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978

  Helsingin kaupunginvaltuusto on 14.12.2011 hyväksynyt edellä kerrotun asemakaavan muutoksen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) esittää maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n säännökset huomioon ottaen asiassa seuraavaa:

  Asemakaava-alue ja asemakaavan sisältö.

  Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen siirtolapuutarha-alueen ja kasvitieteellisen puutarhan väliin. Katu tulisi rakennettavaksi käytöstä poistuvan junaradan paikalle. Joukkoliikennekatu rajoittuisi toisaalla Vallilan siirtolapuutarhaan ja toisaalla Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan ja Kumpulan kartanoon.

  Kaavaselostuksen mukaan ratapenger on savialueella. Rakennettavaa joukkoliikenneyhteyttä varten ratapengertä tultaisiin leventämään, jolloin joudutaan tekemään pohjanvahvistustoimenpiteitä.

  Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi alueelle on osoitettu viheryhteystarve. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristönä. Yleiskaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä.

  Kumpula-seura on 12.8.2011 tehnyt ELY-keskukseen esityksen Kumpulan kartanon alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) säännösten nojalla.

  Asemakaavan suhde lain säännöksiin.

  Helsingin yleiskaava 2002:ssa on esitetty tavoitellun kehityksen periaatteet. Nyt kysymyksessä olevan asemakaavan alue sijaitsee yleiskaavan kaupunkipuistoalueella johon voi lisäksi liittyä kulttuurihistoriallisia arvoja. Eri tyyppisillä viheralueilla on lisäksi myös laajempaa merkitystä ekologisina käytävinä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että kaavamääräyksessä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ole otettu huomioon 53 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

  Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin säännösten mukaan rakennettua ympäristöä ja kulttuuriympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo, että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä rakennetun ympäristön laatua, laajuutta eikä erityisiä arvoja.

  Oikaisukehotus

  Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että kaupunginvaltuuston tulee näissä oloissa jättää asemakaava hyväksymättä siltä osin, kun se mahdollistaa kyseisen joukkoliikennekadun rakentamisen.

  Yksikön päällikkö Tarja Laine

 8. #203
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  1459

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Antero Alku Näytä viesti
  Kaavahierarkia menee niin, että jos on voimassa oleva asemakaava, yleis- ja maakuntakaavalla ei ole merkitystä. Niillä on merkitystä vain silloin, kun asemakaavaa säädetään sekä silloin, kun alemman tason kaavaa ei ole voimassa.
  Kyllä. Viestissäni vastasin siihen arveluun, että alueella olisi voimassa jokin ratayhteyden erikseen salliva kaava. Sellaista ei ole, koska alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä yleiskaavassa ole ratayhteyttä. Vanha rata on rakennettu joko aikaisemman kaavan perusteella tai täysin ilman kaavaa. Ratahan on varsin vanha. Pelkän raitiotienkin rakentaminen siis vaatii asemakaavan muutoksen. Ei ole tiedossa pitäisikö Ely-keskus tällaista muutosta yleiskaavan mukaisena.

 9. #204
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7549

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut late- Näytä viesti
  Vanha rata on rakennettu joko aikaisemman kaavan perusteella tai täysin ilman kaavaa. Ratahan on varsin vanha.
  Liikenne alkoi 1965. Olisikohan niin, että tuohon aikaan Vallilanlaaksoa pidettiin lähinnä joutomaana, joka tarjosi hyvää tilaa moottoritieutopialle nimeltä Expressway E II Munkkiniemi – Kyläsaari. Se piirrettiin pääasiassa juuri valmistuneen radan päälle ja rata sirrettiin hieman etelämmäksi siirtolapuutarhan päälle. Radan tekeminen oli luonnollinen Helsingin kaupungin intressi, sillä johtihan rata Helsingin omaan kasvavaan ja uusittuun satamaan. En tunne tuon ajan lainsäädäntöä, mutta arvelen, että radan tekeminen on ollut lähinnä ilmoitusasia myös muille kuin kaupungin viranomaisille.

  Antero

 10. #205
  Suljettu tunnus
  Liittynyt
  29.06.2005
  Sijainti
  Itä-Helsinki
  Viestejä
  2224

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Antero Alku Näytä viesti
  Radan tekeminen oli luonnollinen Helsingin kaupungin intressi, sillä johtihan rata Helsingin omaan kasvavaan ja uusittuun satamaan.
  Antero
  Lisäksi haluttiin Vallila -Sörnäinen rata pois "häiritsemästä" katuverkon kehitystä.

 11. #206
  Tunnistettu jäsen Nakkiputka avatar
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Kauniainen
  Viestejä
  537

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut late- Näytä viesti
  Kyllä. Viestissäni vastasin siihen arveluun, että alueella olisi voimassa jokin ratayhteyden erikseen salliva kaava. Sellaista ei ole, koska alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä yleiskaavassa ole ratayhteyttä. Vanha rata on rakennettu joko aikaisemman kaavan perusteella tai täysin ilman kaavaa. Ratahan on varsin vanha. Pelkän raitiotienkin rakentaminen siis vaatii asemakaavan muutoksen. Ei ole tiedossa pitäisikö Ely-keskus tällaista muutosta yleiskaavan mukaisena.
  Satamaradallekin on aikoinaan tehty asemakaava, joka on vahvistettu sisäministeriössä vuonna 1963: Linkki alkuperäiseen asemakaavaan

  Saisikohan raitiotien rakentaa asemakaavassa rautatiealueeksi merkitylle alueelle? Jos se edes näyttäisi rautatieltä...
  "Tavoitteiden asettamisen pitää olla riittävän kunnianhimoista, jotta se pakottaa uudenlaiseen ajatteluun ja uusien läpimurtojen tavoitteluun." - Kone Oyj:n evp toimitusjohtaja Matti Alahuhta kirjassaan:"Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima".

 12. #207
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7549

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Nakkiputka Näytä viesti
  Saisikohan raitiotien rakentaa asemakaavassa rautatiealueeksi merkitylle alueelle? Jos se edes näyttäisi rautatieltä...
  En näe mitään estettä sille, että asemakaavassa rautatiealueeksi merkitylle alueelle rakennetaan 2-raiteinen rautatie. Sellainen tuohon näyttää mahtuvan vallan hyvin. Raitiovaunuilla ei ole kiellettyä ajaa rautatiellä.

  Antero

 13. #208
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  1459

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Nakkiputka Näytä viesti
  Satamaradallekin on aikoinaan tehty asemakaava, joka on vahvistettu sisäministeriössä vuonna 1963: Linkki alkuperäiseen asemakaavaan
  Tuo kaava ei kuitenkaan ulotu kuin lyhyen pätkän laakson puolelle. Sinänsä LR-alueelle saanee rakentaa raitiotien.

 14. #209

  Liittynyt
  31.01.2006
  Viestejä
  2686

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti juuri KH:n esitystä vastaan ja ELYn muistutuksen puolesta ääniin 42 (Vihr + Vas + RKP + Kesk) - 42 (SDP + Kok), puheenjohtajan (Krohn/Vihr.) äänen ratkaistessa. Eli kaava raukeaa, koska esityksen tuontia pantattiin niin kauan että vastausaika ELYlle umpeutui.

 15. #210

  Liittynyt
  23.08.2005
  Viestejä
  3332

  oletus Vs: Yhteys Kumpulan kampukselle

  Lainaus Alunperin kirjoittanut teme Näytä viesti
  Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti juuri KH:n esitystä vastaan ja ELYn muistutuksen puolesta ääniin 42 (Vihr + Vas + RKP + Kesk) - 42 (SDP + Kok), puheenjohtajan (Krohn/Vihr.) äänen ratkaistessa. Eli kaava raukeaa, koska esityksen tuontia pantattiin niin kauan että vastausaika ELYlle umpeutui.
  Voisitko vähän avata kontekstia?

Vastaavia viestiketjuja

 1. Tampere - Pietari -yhteys
  kirjoittanut jawahl foorumissa Junat
  Vastauksia: 224
  Viimeisin viesti: 19.12.2012, 12:14
 2. HSL: Bussit palaavat Kumpulan kampukselle 18.2.
  kirjoittanut RSS foorumissa Joukkoliikenneuutiset
  Vastauksia: 0
  Viimeisin viesti: 17.02.2010, 13:00
 3. HSL: Poikkeusreitti Kumpulan kampuksella
  kirjoittanut RSS foorumissa Joukkoliikenneuutiset
  Vastauksia: 0
  Viimeisin viesti: 10.02.2010, 10:20
 4. Liikenteen ja taloudellisen kasvun yhteys
  kirjoittanut Jouni Seilonen foorumissa Offtopic
  Vastauksia: 9
  Viimeisin viesti: 24.04.2008, 21:09
 5. Joensuu - Oulu -yhteys kuntoon
  kirjoittanut Jouni Seilonen foorumissa Junat
  Vastauksia: 34
  Viimeisin viesti: 08.03.2008, 16:00

Lähettämissäännöt

 • Et voi aloittaa uusia viestiketjuja
 • Et voi vastata viesteihin
 • Et voi lähettää liitetiedostoja
 • Et voi muokata viestejäsi
 •