Nyt on kaikki Ahvenanmaan bussit kotisivullani valmistusnumeroineen.
Nu finns en förteckning över alla Ålands bussar med tillverkn.nummer
på min hemsida
http://www.vardo.aland.fi/busshistoria_allabussar.htm