Toisessa viestiketjussa korostettiin kovasti sitä, että Raison puolelle Turusta pitää ajaa Liikenneministeriön taksalla. Sellaista taksaa ei vähään aikaan ole ollut lukuunottamatta 44 matkan sarjalipun hintaa alle 100 km:n matkoille.

Viisi vuotta sitten oikein koulussa opetettiin, kuinka Liikenneministeriön taksaa pitää yritysten noudattaa. Aikataulukirjoissa puhutaan tuosta taksasta ja U-linjoillakin puhuttiin noudatettavan ministeriö kilometritaksaa.

Hinnoittelu on vapaata niillä reiteillä, joille yrityksillä on oma liikennelupa. Liikenneluvassa ei voida määrätä mitään taksaa. Matkahuollon lippuja ei olisi mikään pakko ottaa vastaan. Samalla välillä eri hinta eri autoissa on siis laillinen tilanne. Ostoliikenteen osaltakin määrätty on vain ylin mahdollinen tariffi.

Ote kilpailuviraston poikkeusluvasta

Hinnoitteluohjeet, joita LAL antaa poikkeusluvan nojalla MH:lle, voivat koskea MH:n myymiä, kaikissa LAL:n jäsenyritysten autoissa kelpaavia lippuja eikä poikkeuslupa oikeuta sopimaan hinnoista laajemmin. Yhteistyössä mukana olevien yritysten tulee halutessaan voida alittaa tai ylittää hinnoitteluohjeiden mukaiset hinnat tai hinnoitteluperusteet taikka sovitut Expressbus- kampanjahinnat. Yrityksille ei saa asettaa hintasopimusten noudattamisen tehostamiseksi sanktioita.

Kilpailun puute on surkea tilanne. Ensimmäisenä pitäisi vapauttaa pääkaupungista lähtevä pikalinjaliikenne harkitusti kilpailulle. Kaupassa nykytilanne tarkoittaisi sitä, ettei Valintataloa saisi laittaa samalle ostarille K-kaupan kanssa Helsingissä, ministeriö päättäisi leivän hinnan ja kaupan keskusliitto loput hinnat. Ja kaikki perusteltaisiin Kainuun kauppa-autojen ja kyläkauppojen lakkauttamisella.