Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Joukkoliikenteen tutkimusohjelman www.jotu.fi kaksi ensimmäistä julkaisua:

Turvallisuuden merkitys pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä
Autoilijat joukkoliikenteessä

Julkaisuissa on varmasti mielenkiintoista ja keskusteluttavaa tietoa joukkoliikenteen käytöstä ja siihen vaikuttavistä tekijöistä.

Lainaus Alunperin kirjoittanut LVM julkaisut
Turvallisuuden merkitys pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä

LVM Julkaisuja 87/2005, 115 sivua

Tutkimuksessa on kartoitettu sitä, miten matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuuden tai turvattomuuden tunnetta joukkoliikenteessä. Tavoitteena oli löytää konkreettisia keinoja, joilla turvattomuutta voidaan vähentää.

Latauslinkki:
LVM julkaisuja 87/2005

Autoilijat joukkoliikenteessä. Asenteiden ja kokemusten merkitys kulkutavan valinnassa
LVM Julkaisuja 86/2005, 83 sivua

Tutkimuksessa on kartoitettu autoilijoiden tottumuksia, asenteita ja kokemuksia ja tarkasteltu joukkoliikenteen kilpailukykyä näistä lähtökohdista. Tutkimukseen osallistui 40 pääsääntöisesti autolla liikkuvaa 25–45-vuotiasta henkilöä, jotka asuivat pääkaupunkiseudulla alueilla, joissa on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Osallistujat kokeilivat joukkoliikennettä 2–4 viikon ajan, ja heidän kokemuksiaan, asenteitaan ja liikkumistaan tutkittiin kyselytutkimuksilla. Lisäksi järjestettiin kaksi ryhmähaastattelua.

Latauslinkki:
LVM julkaisuja 86/2005