Ylä-Malmilla sijaitsevaa bussiterminaalia laajennetaan sen toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kaikki terminaalin pysäkkejä käyttävät linjat ajavat tiistaista kello 14 lähtien terminaalikaarteen ohi ja pysähtyvät väliaikaisilla pysäkeillä Latokartanontiellä ja Kirkonkyläntiellä. Järjestelyt koskevat kaikkia Malmin terminaalin kautta liikennöiviä linjoja molemmissa ajosuunnissa.

Kunnostustöiden tarkoituksena on parantaa liikenteen toimivuutta sillalla ja terminaalissa ja sujuvoittaa matkustajien yhteyksiä Kehäradan junille. Syysliikenteen alkaessa syntyy myös uusi itä-länsisuuntainen bussiyhteys runkolinja 560:n aloittaessa liikennöinnin. Kunnostustyöt varmistavat sille sujuvan reitin Malmilla.

Ensimmäinen korjausvaihe, jossa bussit käyttävät väliaikaisia pysäkkejä, kestää arviolta elokuun toiselle viikolle asti. Siltatyömaan toisessa vaiheessa bussit siirtyvät takaisin terminaaliin ja ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne siirtyy sillan pohjoisreunaan. Kolmannessa vaiheessa työmaa-alue sulkee sillan pohjoispuoleisen kaistan, ja liikenne siirtyy sillan eteläreunaan.

Käytöstä poistuvat 12.5. Malmin aseman pysäkit H3260, H3258, H3256, H3257, H3255, H3259 ja H3261. Malmin terminaalin kautta liikennöivien bussien käyttöön otetaan korvaavat pysäkit Latokartanontiellä Pekanraitin kohdalta. Bussit pysähtyvät myös Kirkonkyläntien pysäkeillä H3264 ja H3263 ”Malmin tori”. Myös taksiasema siirtyy terminaalialueelta väliaikaiselle paikalle Malmin ylikulkusillalle.

Korvaavat pysäkit sijaitsevat Latokartanontiellä noin 100 metrin päässä asematerminaalista. Korvaavat pysäkit on merkitty tunnuksilla C, D, E ja F. Pysäkeillä C ja D pysähtyvät itään ajavat bussit. Pysäkillä C pysähtyvät bussit, jotka kääntyvät Vilppulantielle, ja pysäkillä D pysähtyvät suoraan Latokartanontietä ajavat bussit. Pysäkeillä E ja F pysähtyvät länteen ajavat bussit.
Pysäkillä C (H3525) pysähtyvät linjat 69, 76B, 77A, 577, 702 ja 703.
Pysäkillä D (H3527) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73, 73N, 78, 519, 519A, 520, 554 ja 554K.
Pysäkillä E (H3524) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73, 73N, 76A ja 76N.
Pysäkillä F (H3526) pysähtyvät linjat 69, 77A, 78, 519, 519A, 520, 554, 554K, 577, 702 ja 703.

Jalankulku junalaiturilta Latokartanontielle ja Kirkonkyläntielle tapahtuu bussiterminaalin reunaa pitkin.
Lisätietoa HSL:n nettisivuilla


Lue uutinen HKL:n sivuilta...