HKL:n johtokunta on kokouksessaan 10.9. valinnut 1.1.2016 toimintansa aloittavan uudistetun organisaation Liikennöintiyksikön johtoon Arttu Kuukankorven, Infra- ja kalustoyksikön johtoon Artturi Lähdetien sekä Toiminnanohjausyksikön johtoon Karoliina Rajakallion.
Arttu Kuukankorpi on koulutukseltaan diplomi-insinööri, minkä lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon ja linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin. Tällä hetkellä hän työskentelee HSL:ssä linjasto- ja aikataulusuunnittelusta vastaavan ryhmän päällikkönä. HSL:ssä hän on myös hoitanut vs. ja vt. osaston johtajan tehtäviä 8 kuukauden ajan. Aiemmin hän on työskennellyt mm. HKL:ssä suunnittelijana sekä SSH Communications Security Oy:ssä ohjelmistosuunnittelijana. Lisäksi hän on toiminut osa-aikaisena linja-autonkuljettajana.
Artturi Lähdetie on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Tällä hetkellä hän työskentelee HKL-Infrapalvelut -yksikössä kehittämispäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt ZAP Perspective Oy:ssä projekti-insinöörinä.
Karoliina Rajakallio on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Lisäksi hänen jatko-opintonsa ovat pitkällä ja hän on valmistumassa tekniikan tohtoriksi vuonna 2016. Tällä hetkellä hän työskentelee Aalto yliopistossa tutkijana valmistellen väitöskirjaansa. Hän on työskennellyt Pöyry Finland Oy:ssä kiinteistöjohtamisen konsultoinnista vastaavan osaston päällikkönä, johtavana asiantuntijana ja projektipäällikkönä.
HKL:n rakennetta uudistetaan 1.1.2016, jolloin liikennemuotokohtaisesta organisaatiojaosta luovutaan ja HKL:lle perustetaan uudet Liikennöinti-, Kunnossapito-, Infra ja kalusto- sekä Toiminnanohjausyksiköt.
Muutoksen tavoitteena on kehittää HKL:n tuotanto- ja projektitoimintaa tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi niin, että HKL on haluttu ja luotettava kumppani kaupunkilaisille, Helsingin kaupungille, HSL:lle ja muille sidosryhmille toteuttamaan ratikka- ja metroliikenteen liikennöinnin sekä raideverkon näköpiirissä olevat mittavat laajennukset. Muutoksella haetaan voimakasta synergiaa sekä metro- ja raitioliikenteen väliltä että liikenteen hoidon ja infrastruktuurin väliltä niin liikennetuotannossa, kunnossapitopalveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissakin.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...