HKL:n kaupunkipyörähanke on edennyt tarjousvaiheeseen. Tarjouksen jätti kolme toimittajaa: konsortio, johon kuuluvat Nevia Oy ja Nextbike GmbH, konsortio, jossa ovat mukana Clear Channel Suomi Oy, Smoove SAS, Moventia ja Helkama, sekä konsortio, johon kuuluvat Suomen kaupunkiautot Oy, Tracetel SA ja Unicom Consulting Oy.
 
Kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajaa valittaessa hyödynnetään käytettävyysarviointia osana hankintaa. Arvioinnissa puolueettomat käyttäjäryhmät arvioivat tarjouksen jättäneiden toimittajien pyöriä. Käytettävyysarvioinnin toteuttaa ulkopuolinen arviointien tekemiseen erikoistunut LINK design and development -yritys ja siinä avustaa Toimiva kaupunki -hanke, joka edistää muotoilun käyttöä kaupungeissa ja kehittää muotoiluun liittyvää osaamista julkisten palveluiden suunnittelussa. Käyttäjäryhmien antamat arviot pisteytetään ja ne vaikuttavat lopulliseen hankintapäätökseen.
- On edistyksellistä, että käyttäjien ääni tulee näin konkreettisesti esiin jo hankintavaiheessa. Kaupunkipyörät tulevat osaksi Helsingin joukkoliikennejärjestelmää ja tavoitteenamme on, että ne vahvistavat kaupunkilaisten kokemusta sujuvasta arjen liikkumisesta, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski
HKL:n johtokunta päättää toimittajan valinnasta loka-marraskuun aikana, ja järjestelmä otetaan käyttöön alkukesästä 2016, alkuvaiheessa 50 pyöräaseman ja 500 pyörän laajuisena. Tavoitteena on, että vuonna 2017 olisi käytössä 1 500 pyörän ja 150 aseman järjestelmä.
Kaupunkipyöräjärjestelmän tuominen Helsinkiin ensi vuonna tukee kaupungin tavoitetta pyöräilyn osuuden kasvattamisesta kaupunkiliikenteessä. Kaupunkipyöräjärjestelmä on suunnattu ennen kaikkea kaupunkilaisille, ja käyttäjälähtöisyydellä on merkittävä painoarvo pyörien hankinnassa. Uudessa järjestelmässä kaupunkipyörä otetaan käyttöön HSL:n matkakortilla rekisteröitymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään joukkoliikenteen matkaketjua.
Käytettävyysarvioinnin jälkeen kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus päästä testiajamaan tarjouskilpailuun osallistuvien toimittajien kaupunkipyörämalleja HKL:n Pyöräkeskuksella Narinkkatorilla 9. lokakuuta klo 15–17. Tapahtumassa on myös mahdollista seurata mm. pyörän talvihuolto-opastusta.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...