HKL kunnostaa raitioratoja Helsingissä huhtikuusta marraskuuhun. Tulevan kesän ratatyöt ovat perushuoltoa ja kunnostusta, suuria ratatyömaita ei ole. Ratatöitä tehdään kaikkiaan noin 20 ratatyömaalla.
Kesän ratatyöt eivät pääsääntöisesti aiheuta liikenteelle poikkeusjärjestelyitä. Ratatöitä tehdään myös kaupungin keskeisillä paikoilla: Stockmannin pääsisäänkäynnin edustalla vaihdetaan kaarteet heinäkuussa ja Ruotsalaisen teatterin edustalla työskennellään elo-syyskuun vaihteessa.
Kiskojen ikä vaihtelee eri rataosuuksilla
Valtaosa HKL:n ratatyöurakoista on ratakiskojen ja vaihteiden vaihtoa. Ratakiskojen käyttöikä riippuu siitä, millaisella rataosuudella kiskot ovat. Suoralla radalla kiskot voivat kestää 30 vuotta, kaarteessa huomattavasti vähemmän aikaa; maksimissaan 15 vuotta.
Vaihteiden käyttöikään vaikuttaa muun muassa liikennemäärä: tiheästi liikennöidyillä rataosuuksilla vaihteet kuluvat eniten ja niitä vaihdetaan muutaman vuoden välein. Harvemmin liikennöidyillä osuuksilla vaihteet kestävät jopa 25 vuotta.
HKL suunnittelee ratatyöt siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteelle. Ratatöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös öisin tietyin rajoituksin. Helsingin yleiset säädökset rajoittavat melua aiheuttavan yötyön maksimiajaksi kaksi yötä viikossa. Ratatyöhankkeet pyritään ajoittamaan niin, että ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti muiden kuntateknisten hankkeiden kuten vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpötöiden kanssa.
Ratatyömaat ja aikataulut kartalla: www.hkl.fi > Tämä on HKL > HKL rakentaa > Ratatyömaat > Ratatyökartta.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...