Nykyiset pysäkkikatossopimukset ovat päättymässä, minkä vuoksi HKL kilpailutti yhteistyöjärjestelyn katosten suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja katosten käyttämisestä ulkomainontaan. HKL:n keväällä 2017 järjestämään tarjouskilpailuun saatiin kaksi tarjousta, joista JCDecaux’n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.
-Nyt tehtävän sopimuksen mukaisesti JCDecaux peruskorjaa kaikki nykyiset katokset kustannuksellaan, ja vastaa sopimuskauden ajan katosten huollosta ja kunnossapidosta sekä energiakustannuksista. Lisäksi yhtiö nyt maksaa HKL:lle vuokraa liittyen pysäkkien mainospaikkojen mediamyyntiin. Kilpailuttamisella yhteistyökonseptia uudistettiin ja saavutettu kokonaisratkaisu antaa kestävän pohjan kehittää pysäkkipalveluita sopimuskaudella, kertoo HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström.
-Sopimus on kaupunkilaisille erittäin edullinen. Peruspysäkkien laatutaso paranee. Lisäksi vilkkaimmilla pysäkeillä voimme palvella matkustajia enemmän säänsuojaa tarjoavilla suuremmilla katoksilla. Kilpailutuksen ansiosta nykyistä suuremmat vuokratulot tarkoittavat, ettei pysäkkien korkeatasoinenkaan kunnossapito aiheuta kaupungille kustannuksia ja pysäkkejä voidaan kehittää yhä korkeamman vaatimustason mukaisesti. Joukkoliikenteen kilpailukyky paranee, toteaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.
Uudet sopimukset HKL:n ja JCDecaux’n välillä tehdään 20 vuoden sopimuskaudeksi. Sopimuskauden jälkeen katokset siirtyvät HKL:n omistukseen.
Sopimukseen sisältyy kaikkien 1456 nykyisen pysäkkikatoksen peruskorjaus. Peruskorjauksessa katokset mm. maalataan ja kaikki kuluneet osat ja lasit vaihdetaan sekä valaistus muutetaan ympäristöystävälliseksi led-valaistukseksi.
Sopimus antaa myös uusia mahdollisuuksia kehittää pysäkkien palvelutasoa erilaisilla lisäpalveluilla – mahdollista on mm. lisätä pysäkeille pyöräpysäköintiä, langaton verkko tai ylimääräistä sääsuojaa. Lisäpalvelut määritellään tulevan syksynä yhteistyön käynnistyessä. Tarkoitus on, että HKL tekee katoskonsepteihin liittyvää kehitystyötään myös yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja kaupunkilaisia kuunnellen.





Lue uutinen HKL:n sivuilta...