Länsimetron käyttöönotossa on siirrytty vaiheeseen, jossa HKL on päässyt aloittamaan omia valmistelevia töitään liikenteen käynnistämiseksi. Tällä hetkellä käyttöönotossa edetään suunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan liikenne Matinkylään voisi alkaa aikaisintaan syyskuun lopulla.

Helsingin pelastuslaitos antoi 4.9. Länsimetro Oy:lle luvan antaa Koivusaaren ja Lauttasaaren asemat HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos antoi vastaavan luvan Espoon puoleisille kuudelle asemalle 31.8.. HKL:n käyttöön annetut valvomojärjestelmät on testattu ja ne ovat täysimääräisesti käyttöön otettavissa arvion mukaan ensi viikon aikana.

HKL:n Herttoniemen valvomosta valvotaan niin nykymetron kuin länsimetron osuuden toimintoja. Valvomojärjestelmien (10 kpl) tehtävänä on valvoa kaikkia länsimetron 52 eri järjestelmää, matkustajaturvallisuutta, liikennettä ja huoltotoimintoja. Järjestelmät sisältävät noin 50 000 valvottavaa laitetta ja noin 27 000 suunniteltua vuosittaista huolto- ja tarkastustoimenpidettä.

Valvomojärjestelmät ovat kiinteistövalvonta, LVI- ja sähköjärjestelmät, sähkönsyötönvalvonta, kamerajärjestelmä, kuulutusjärjestelmä, avaintenhallinta, kulunhallinta, hätäpuhelinjärjestelmä ja paloilmaisinjärjestelmä. Lisäksi käytössä on metrojunien liikenteenohjausjärjestelmä. Järjestelmät voidaan kytkeä tuotantokäyttöön käyttöönoton eri vaiheissa mm. pelastuslaitosten ohjeiden mukaisesti.

Länsimetron käyttöönotto on suurimpia Suomessa tehtyjä rakennushankkeen luovutuksia. Testauksista ja viranomaistarkastuksista on edetty käyttöönottovaiheeseen, jonka päätteeksi HKL voi käynnistää liikenteen. HSL päättää metroliikenteen aloituspäivän, kun HKL:n käyttöönoton valmisteluun tarvitsema aika on varmistunut. Käyttöönoton etenemisestä tullaan tiedottamaan joka perjantai.
Lue uutinen HKL:n sivuilta...