Kulosaaren metrosilta peruskorjataan ja sen rakennetta ja kantavuutta tullaan vahvistamaan, jotta sillan rakenne pysyy jatkossakin hyvässä kunnossa ja sillan käyttöikää saadaan lisättyä.

Kulosaaren metrosilta on rakennettu vuonna 1973, ja sen rakenteissa on käytetty KA-jännemenetelmää. Kyseisellä jännemenetelmällä on todettu olevan kohonnut vaurioitumisriski korroosioalttiissa olosuhteissa. Silta korjataan nyt ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Sillan kantavuutta vahvistetaan kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, jotka tuetaan betonisilla tukirakenteilla. Työ tehdään sillan alla, joten peruskorjauksella ei ole vaikutusta metroliikenteeseen.

Sillan alle on rakennettu vahvistustöitä varten työsilta. Sillan ali kulkee veneväylä. Työsillalla olevaan veneväylän kulkuaukkoon asennetaan ajoittain urakoitsijan käyttämä tilapäinen kulkusilta, jota tarvitaan mm. tarvikkeiden ja kaluston siirtoon Kulosaaren puoleiseen sillan päätyyn. Veneväylän kulun tilapäisesti estävää työsiltaa käytetään satunnaisesti lyhyitä aikoja arkiaamuisin klo 8-9 välillä ja arki-iltaisin kello 17-18 välillä. Muina aikoina kulku veneväylällä on esteetöntä. Sopimalla asiasta erikseen, esteetön kulku veneväylällä voidaan järjestää myös mainittuina aikoina.

Projektipäällikkö Jan Koskenmäki p. 040 1306987, jan.koskenmaki @ hel.fi
Lue uutinen HKL:n sivuilta...