Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi. Selvityksen perusteella linjan vaunuja varten rakennetaan varikko, joka tulee Helsingin Roihupeltoon. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1. Lisäksi johtoryhmä käsitteli kalustohankinnan ja rakentamisen aikataulujen yhteensovittamista.
Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Varikoita ei kuitenkaan sisällytetty kesällä 2016 Raide-Jokerista tehtyyn hankepäätökseen vaan päätös varikoista edellytti jatkovalmistelua. Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.
Raide-Jokerin varikon kehitysvaihe on juuri käynnistynyt. Kehitysvaiheessa jatketaan varikon suunnittelua ja selvitetään tavoitekustannushinta, jonka jälkeen varikkoa koskeva hankepäätös voidaan tehdä tavoitekustannuksen mukaisilla tiedoilla.
Hankepäätös on tarkoitus saada HKL:n johtokuntaan syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee valtuustokäsittelyyn. Koska varikko on suunnitteilla ainoastaan Helsinkiin, tehdään hankepäätös Helsingin valtuustossa.
Kalustohankinnan ja rataprojektin aikatauluja sovitettiin yhteen

Varikkoratkaisun lisäksi johtoryhmä käsitteli Raide-Jokerin rakentamisen ja kalustohankinnan yhteensovittamista. Helsingin ja Espoon valtuustojen hyväksymässä hankepäätöksessä arvioidaan Raide-Jokerin operoinnin alkamisen alustavaksi ajankohdaksi elokuu 2021.
Raide-Jokeri-kaluston hankintasopimuksessa on sovittu, että liikennöinnin aloitusajankohta on ilmoitettava kalustotoimittajalle 42 kuukautta ennen liikennöinnin aloittamista. Liikennöinnin aloittaminen elokuussa 2021 edellyttäisi liikennöinnin aloitusajankohdan ilmoittamista kalustotoimittajalle jo tammikuussa 2018.
Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on parhaillaan käynnissä vuoden 2019 tammikuun loppuun asti kestävä kehitysvaihe. Kehitysvaiheen aikana suunnitellaan projektin toteutus ja toteutuksen vaiheistus, jonka perusteella liikennöinnin aloitusajankohta selviää. On kuitenkin selvää, että liikenteen käynnistys elokuussa 2021 ei projektin laadukkaan toteutuksen näkökulmasta ole mahdollista.
Johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Edellisen kokouksen muistiot hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Seuraava tilaajan johtoryhmän kokous on 16.2.2018.
Raide-Jokerin päätöksenteko >>


Lue uutinen HKL:n sivuilta...