Lakimies toimii avustajana oikeudellisissa toimeksiannoissa, kilpailuttamis- ja sopimusasioissa ja sopimushallinnon tehtävissä sekä laatii lainopillista asiantuntemusta vaativia lausuntoja ja hoitaa laitoksen vahingonkorvauksiin liittyviä ja muita oikeudenkäyntiasioita.
Tehtävään valittavalta edellytetään oikeustieteen maisterin tutkintoa ja erinomaista suomen sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi työlainsäädännön osaamista, erinomaista loogista päättelykykyä sekä kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Hakijan eduksi katsotaan oikeus toimia luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana (lupalakimies).
Tehtävän lopullinen sisältö ja palkkaus määräytyvät valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä.
Jätä hakemuksesi 23.4.2018 klo 16.00 mennessä kaupungin sähköiseen rekrytointipalveluun osoitteessa www.helsinkirekry.fi (työavain 21-31-18). Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Rain Mutka, p. 09 310 35108 maanantaina 16.4. klo 9.30-11.00.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...