Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelu palkittiin Finnish Service Alliancen
Aalto-yliopistossa pitämässä Service Day -tilaisuudessa Vuoden 2018 Palveluteko -palkinnolla. Tunnustuksen vastaanotti HKL:n projekti-insinööri Samuli Mäkinen.
Palkinnon perusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ensimmäisten kokeilujen jälkeen yhteiskuntaa ja ympäristöä hyödyttävää palvelua on lähdetty laajentamaan, ja miten se on inspiroinut myös muita kaupunkeja ottaamaan kaupunkipyöriä käyttöön: "Se paitsi helpottaa liikkumista kaupunkialueella, lisäksi ratkaisee monia syöttöliikenteen ongelmia ja kannustaa kuntia panostamaan kevyen liikenteen sujuvuuden kehittämiseen, sekä yksin että yhteistyössä toisten kanssa."
Palkinnon vastaanottanut HKL:n projekti-insinööri Samuli Mäkinen kertoi palvelun saaneen paljon positiivista palautetta.
"On mahtavaa, että olemme onnistuneet luomaan palvelun, joka palvelee ja jota ihmiset haluavat käyttää. Julkiseksi hankkeeksi kaupunkipyöräpalvelu on ollut mukautuva ja joustava. Jo ensimmäisten vuosien aikana palvelua on parannettu palautteen ja käytön mukaan ja palvelua kehitetään edelleen."
Finnish Service Alliancen (FSA) tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Vuoden Palveluteko -palkinto myönnetään taholle, joka on luonut selkeän palvelua koskevan uudistuksen tai parannuksen.

Lue uutinen HKL:n sivuilta...