HKL on valinnut käytöstä poistettujen vanhojen raitiovaunujen vastaanottajatahot. Vastaanottajien valinnassa on huomioitu raitiovaunujen laaja ja monipuolinen sijoittuminen eri käyttötarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmien tavoitettavaksi. HKL ilmoitti kesän alussa luovuttavansa vanhoja raitiovaunuja uusille omistajille.
Nyt tehdyillä valinnoilla tuetaan uuden kaupunkikulttuurin kehittymistä raitiovaunujen historiallista arvoa kunnioittaen.
-Raitiovaunut ovat osa helsinkiläisten arkea, ja nämä vaunut ovat nähneet paljon elämää vuosikymmenten varrella. On hienoa, että romuttamisen sijaan vaunut pääsevät nyt jatkamaan elinkaartaan uusissa tehtävissä, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.
Vaunuista perävaunu 615 luovutetaan Oy Stadin Ratikat Ab:lle, vaunu 320 Kustaankartanon monipuoliselle palvelukeskukselle, vaunu 91 Allegra Lab Ry:lle & Helsinki Distilling Company Oy:lle ja vaunu 11 sekä perävaunu 521 Mikkelin kaupungille ja Mikkelipuistolle. Kuudennen luovutettavaksi ilmoitetun raitiovaunun numero 12 osalta päätöstä ei tehdä tässä vaiheessa vaan HKL pitää vaunun toistaiseksi omistuksessaan.
Toimijoista Stadin Ratikoiden tavoitteena on entisöidä vaunu sen historiaa kunnioittaen. Oy Stadin Ratikat Ab on harjoittanut museoratikkaliikennettä Helsingissä vuodesta 2009 lähtien. Varsinkin avoin kesäperävaunu on ollut kaupunkilaisten suosikki. Nyt luovutettava perävaunu 615 vuodelta 1916 on samaa sarjaa kuin museoliikenteessä käytettävä moottorivaunu. Vaunu siirtyy yrityksen hallintaan entisöitäväksi, ja se tullaan entisöinnin valmistuttua näkemään museolinjalla 2020-luvulla.
-Kun päivä on kylmä tai sateinen, ei avoin perävaunu houkuttele matkustajia. Yli satavuotias suuri-ikkunainen ja kaunis vaunu 615, jossa sillat ovat avoimet mutta matkustamossa ollaan suojassa säältä, on upea lisä museoliikenteeseen, iloitsee Daniel Federley, Stadin Ratikoiden toimitusjohtaja.
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus saa vuonna 1955 valmistetun raitiovaunun 320, josta löytyy niin ohjaamosta ratti kuin takasillalta rahastajanaitiokin. Kustaankartano sijoituspaikkana mahdollistaa raitiovaunukokemuksen myös erityisryhmille.
-Tulemme käyttämään vaunua ikäihmisten muisteluun ja erilaisten tapahtumien kuten konserttien paikkana. Vaunu rahastajankoppeineen herättää varmasti monenlaisia muistoja niin asiakkaidemme kuin vieraidemmekin keskuudessa, sanoo palvelukeskuksen johtaja Tarja Sainio.
Hakijoista Allegra Lab Helsinki ry. ja The Helsinki Distilling Company tuovat vaunun monipuolisen tiede- ja taideohjelman sekä kaupunkikulttuurin alustaksi Kalasatamaan Teurastamon alueelle. Vaunu on numero 91, puurakenteinen vaunu vuodelta 1923.
-Allegra Lab Helsinki ry. ja Turhan tiedon seura ry. ovat vastuussa raitiovaunun kaikille avoimesta ohjelmatuotannosta. Ratikassa tullaan näkemään erilaista tieteeseen ja taiteeseen sekä Helsingin historian vaalimiseen liittyvää ohjelmaa, kertoo Allegra Labin varapuheenjohtaja ja Turhan tiedon seuran puheenjohtaja Taina Riikonen.
Raitiovaunu 11 vuodelta 1959 ja perävaunu 521 vuodelta 1958 matkaavat pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Mikkeliin levittämään raitiovaunukulttuurin sanomaa.
-Keskeisiä elementtejä, jotka tekevät kaupungin ovat ruutukaavakeskusta, kaupunkikulttuuri ja raitiovaunu - Mikkelistä ovat tähän asti puuttuneet vain raitiovaunut. Nyt Mikkeli nousee Suomen harvojen raitiovaunukaupunkien joukkoon. Raitiovaunut luovat Mikkelipuistoon lisää kaupunkikulttuuria: paikkoja kohtaamisille, taidenäyttelyille ja jopa pienimuotoisille konserteille, kertoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja JouniRiihelä.
HKL ilmoitti kesäkuussa, että se luopuu liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. Luovuttamisella vältetään raitiovaunujen romuttaminen ja mahdollistetaan niiden päätyminen uuteen, innovatiiviseen käyttöön.
Vaunut tarjottiin hakemusten perusteella luovutettavaksi uusiokäyttöön, joka tukee kaupunkikulttuurin kehittymistä ja on raitioliikenteen arvon mukaista ja sen historiaa kunnioittavaa. HKL sai määräaikaan 31.8.2018 mennessä 94 hakemusta.
HKL:n omistukseen jää perinnevaunuja vielä nyt luovutettavien vaunujen jälkeenkin.
-HKL haluaa olla mukana säilyttämässä Helsingin raitiovaunuhistoriaa. Pyrimme huolehtimaan, että Helsingissä säilyy joka vuosikymmeneltä omaa aikakauttaan, tyyliä ja teknologiaa edustava yksilö sekä vaunua että perävaunua, kertoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...