Matinkylään ajetaan ruuhka-aikoina normaalia tiheämpää metroliikennettä maanantaista 11.11. alkaen 13.12. asti, jolloin kolme neljästä metrojunasta ajetaan Matinkylään asti. Normaalisti Tapiolasta Matinkylään jatkaa joka toinen juna.
?Kokeilu toteutetaan maanantaista perjantaihin noin kello 7–9.30 ja 14.30–18.30. Tällöin Matinkylän metroliikenteeseen muodostuu ruuhka-aikaan vuorotteleva kahden ja puolen minuutin sekä viiden minuutin vuoroväli.
Aiemmin HSL ja HKL ovat testanneet tiheämpää metroliikennettä Matinkylään yksittäisinä koeajopäivinä. Nyt tehtävä kokeilu on ensimmäinen, joka kestää pidempään. Kokeilun tavoitteena onkin saada laajempia kokemuksia tiheämmän vuorovälin toimivuudesta.
HSL ja HKL selvittävät kokeilulla sitä, miten liikennöintimalli toimii ja miten altis se on liikenteen häiriöille. Lisäksi tarkastellaan matkustajamäärien kehittymistä ja sitä, miten matkustajat ovat jakautuneet eri lähdöille etenkin Matinkylän ja Tapiolan välisellä osuudella.
Kokeilulla pyritään saamaan kokemuksia tulevaisuuden metroliikenteen suunnittelemisen tueksi. HSL on varautunut toiminta- ja taloussuunnitelmassaan 2020–2022 lisäämään Matinkylästä lähteviä metrovuoroja ruuhka-aikoina.Lue uutinen HKL:n sivuilta...