Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason uudistustyöt ovat valmistuneet.
Myymälätason käytävä on korjattu ja sen valaistus, alakatot sekä myymälöiden opasteiden otsalistat on uusittu. Käytävän keskipisteen, ns. torialueen, lattiapinta ja valaistus on uusittu.
Uudistuksilla haluttiin luoda myymälätason käytävästä yhtenäinen, kauppakeskusmainen yleisökäytävä ja parantaa sen viihtyisyyttä.
Myymälätason uudistamisurakka onnistui erinomaisesti ja lopputuloksena ympäristö viestii materiaaleillaan, väreillään ja valoillaan po*sitiivisuutta. Metroasema avattiin vuonna 1995; urakan myötä aseman ilme päivitettiin 1990-luvulta 2020-luvulle. Urakka oli onnistunut myös siinä mielessä, että myymälätaso pystyttiin pitämään auki koko ajan, ja matkustajille ja vuokralaisille aiheutunut haitta pysyi vähäisenä.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...