Lähes yhdeksän kymmenestä asiakkaasta oli alkuvuonna tyytyväinen HSL:n joukkoliikenteeseen. Liikennevälineittäin tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat metron ja raitiovaunujen käyttäjät.


Kun HSL kysyi tammi–maaliskuussa asiakkaiden mielipiteitä joukkoliikenteestä, 88 prosenttia vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytyväisiä. Vastaajat antoivat HSL:n joukkoliikenteelle yleisarvosanan 4,13 asteikolla yhdestä viiteen. Tyytyväisten asiakkaitten osuus kasvoi vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä syksystä 2019.
Metro on asiakkaille mieluisa
Liikennevälineittäin tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat raitovaunujen ja metron käyttäjät, heistä 90 prosenttia oli tyytyväisiä. Metron käyttäjien tyytyväisyys on palannut tasolle, jolla se oli ennen kuin metro aloitti liikennöinnin Espooseen. Asiakkaat olivat entistä tyytyväisempiä etenkin metroliikenteen täsmällisyyteen. Täsmällisyyteen tyytyväisten vastaajien osuus nousi 88 prosenttiin, mikä oli neljä prosenttiyksikköä viime syksyä enemmän.

Korona supisti tutkimusta

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen lähes ympärivuotisella kyselytutkimuksella. Tänä keväänä HSL toteutti kyselyn tavallista suppeampana koronapandemian vuoksi.

Kevään tutkimus päättyi jo 13.3., ja siihen osallistui bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä runsaat 10 000 matkustajaa, noin kolmannes tavallisesta vastaajamäärästä. Vastaukset painotetaan linjoittain nousijamäärien perusteella.
Asiasta uutisoi alunperin HSL.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...