Herttoniemen metroaseman betonikannen vedeneritys ja katurakenteet uusitaan metroaseman itäisen ja läntisen sisäänkäynnin välisellä alueella vuonna 2020. Urakka kestää näillä näkymin vuoden 2020 marraskuun loppuun asti.
Tarkoituksena on myöhemmässä vaiheessa tehdä perusparannus metroasemalle, mutta sitä ennen on uusittava vedeneristys, joka mahdollistaa tulevan metroaseman uudistukset ja uudet liikennejärjestelyt.
Nyt työn alla oleva urakka-alue kattaa metroaseman lippuhallin sekä K-Supermarket Hertan välisen tiealueen, mutta liikennejärjestelyt koskevat laajempaa aluetta. Urakkaan sisältyy kolme liikenteen uudelleenjärjestelyvaihetta. Vaiheet kestävät noin 2 kuukautta kukin.

Urakan vaiheet
Urakan näkyvin osa on vedeneristys ja sitä varten rakennettava sääsuojaus. Kaikkien vaiheiden aikana tehdään myös urakka-alueelle tulevia kivi- putkitus- ja asfaltointitöitä mahdollisuuksien mukaan.
1. VAIHE (käynnissä)
Korjataan vedeneristys metroaseman läntisessä (K-Supermarket Hertan) päädyssä sekä osittain metroaseman itäisessä päädyssä.
2. VAIHE
Siirrytään vedeneristyksessä keskikaistan päälle. Liikennejärjestelyihin tulee muutoksia; moottoriajoneuvo- sekä bussiliikenne siirtyy Hiihtäjäntieltä kohti ympyrää vaiheen 1 kohdalle lähemmäksi K-Supermarket Liikenneympyrästä kohti Hiihtomäentietä säilyy yksi kaista itäisen sisäänkäynnin puolella. Bussien jättöpaikka (Hertan edessä) siirtyy hieman eteenpäin Hertan suuntaisesti samaan tapaan kuin ennen työmaan alkua.
3. VAIHE
Siirrytään metroaseman läntiselle puolelle tekemään loput vedenerityksestä. Tämä aiheuttaa myös muutoksia liikennejärjestelyihin.

Urakka-alueen ongelmakohdat


Urakka-alueen takia työtilat ja marginaalit ovat pienet, mikä on aiheuttanut ongelmia niin moottoriajoneuvoliikenteeseen kuin kevyen liikenteen kulkemiseen. Työmaa-alueen ympärillä on tästä syystä rajoitettu niin jalankulkua kuin pyöräilyä. Pyöräily on kierrätetty työmaan ympärillä Hertsin kautta. Joskus työmaa-alueen rajoilla on tilanne, että pyörää on talutettava, koska riittävän leveitä pyöräilyreittejä ei urakka-alueelle saada mahtumaan.

Alepan eteen Hiihtomäentielle on siirtynyt bussipysäkki, jonka suhteen ongelmakohdaksi on muodostunut sille parkkeerattavat henkilöautot. Hiihtomäentielle on asetettu siirtokehotuskyltit, joista huolimatta autoja parkkeerataan pysäkille. Liikenteen sujuvoittamiseksi toivomme, että autoilijat noudattaisivat uusia ohjeita.








Lue uutinen HKL:n sivuilta...