Kipparlahden metrosilta tullaan vuoden 2021 aikana purkamaan, ja tilalle rakennetaan uusi silta. Aluksi toteutetaan väistötöitä metron järjestelmille joulukuusta 2020 tammikuuhun 2021. Tässä vaiheessa tehdään kaivutöitä sillan läheisyydessä. Väistötöistä aiheutuu melua ja rajoituksia liikenteelle.
Tammikuussa 2021 aloitetaan metrosillan uusimiseen liittyvät rakennustyöt. Alkuvuoden aikana rakennetaan uuden sillan kansi nykyisen sillan eteläpuolelle. Valmistelutyöt aiheuttavat alueella liikenteen rajoituksia ja erityisesti paalutustyöstä johtuvaa melua. Paalutusta ja muita töitä joudutaan mahdollisesti toteuttamaan osittain yöaikaan. Heinäkuussa 2021 nykyinen silta puretaan, ja uuden sillan kansi siirretään vanhan paikalle. Työ aiheuttaa metroliikenteeseen osittaisen liikennekatkon, jonka aikataulusta ja tilapäisistä järjestelyistä tiedottaa HSL. Elokuusta lokakuuhun alueella tehdään viimeistelytöitä, jotka valmistuvat lokakuussa 2021.
Kipparlahden metrosilta ylittää Kipparlahden silmukka -kadun. Vuonna 1972 valmistuneen sillan rakenteet eivät enää täytä rakenteille asetettuja vaatimuksia eivätkä siten mahdollista metrokaluston kehittämistä.
Lue uutinen HKL:n sivuilta...