Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.–25.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Tämän hetken matkustajamäärillä vaikutukset joukkoliikenteen matkustajiin ovat maltillisia, sillä raitiovaunujen ja metrojunien kuormitukset ovat pääosin huomattavasti sallittua alhaisemmat.
Koronatilanteen heikennyttyä HKL on jo tehostanut ja tehostamassa osaa jo tähän asti tehdyistä toimista metroissa, raitiovaunuissa ja metroasemilla, jotta viruksen leviämistä saataisiin ehkäistyä.
Metroasemilla jo olevien käsidesiannostelijoiden lisäksi käsidesiannostelijat tullaan asentamaan kaikkiin raitiovaunuihin. Lisäksi HKL tulee lisäämään kaluston eli raitiovaunujen ja metrojunien kosketuspintojen pyyhintää entisestään. Artic-raitiovaunujen sisäilmakierto on poistettu käytöstä ilmanvaihdon tehostamiseksi.
Matkustajamäärät ovat laskeneet korona-aikana merkittävästi. Matkustajamäärät ovat vilkkaimpanakin aikana vain noin parikymmentä prosenttia maksimikapasiteetistä eli alle puolet normaalista matkustajamäärästä. Matkustajamäärärajoitus ei siten liikenteen sujuessa aikataulun mukaisesti vaikuta merkittävästi matkustajien liikkumiseen. HSL julkaisee jatkossa arviot joukkoliikenteen täyttöasteesta arkipäivisin.
Ensisijainen rajoitustoimi matkustusväljyyden takaamiseksi on matkustajille eri kanavissa välitettävä HSL:n koronaviestintä ja ohjeistus, jossa muun muassa muistutetaan turvavälien pitämisestä. HKL varautuu mahdollisten häiriötilanteiden aiheuttamaan ruuhkautumiseen. HKL ja HSL valmistelevat yhteistyössä matkustajaviestintää, esimerkiksi kuulutuksia metroasematiloihin sekä kuljettajille. Esimerkiksi raitiovaunuissa kuljettajat voivat vaunun täyttymistä havaitessaan tehdä matkustajia ohjaavan kuulutuksen.
Metroasemilla seurataan matkustajamäärädataa systemaattisesti ja tarvittaessa ohjataan matkustajia valvomokuulutuksin. Lisäksi ruuhkatilanteessa järjestyksenvalvojat osallistuvat matkustajien ohjaamiseen asemilla mahdollisuuksien mukaan.
Lue uutinen HKL:n sivuilta...