Vuosi 2020 oli HKL:lle poikkeuksellinen koronapandemiasta johtuen, mutta onnistuimme silti saavuttamaan tavoitteemme verrattain hyvin. HKL todisti olevansa luotettava ja keskeinen yhteiskunnallinen toimija, joka pysyi toimintakykyisenä kriisistä huolimatta.
Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat enimmillään jopa 70 prosenttia tavanomaista vuotta alhaisemmalla tasolla. Siitä huolimatta niin raitio- ja metroliikenteen luotettavuus kuin matkustajien tyytyväisyys liikennemuotoihimme paranivat merkittävästi.
Teimme useita parannuksia niin matkustajien kuin henkilökuntamme turvallisuuden takaamiseksi esimerkiksi siivousta tehostamalla ja kaupunkipyöräkautta aikaistamalla, jotta matkustajat saattoivat valita itselleen turvallisimmaksi kokemansa matkustustavan.
Kertomusvuonna HKL:ssä tehtiin organisaatiomuutoksia, joilla tähdättiin suurten raidehankkeiden onnistuneeseen toteutumiseen, omaisuudenhallinnan, kunnossapidon ja liikennöintiyksikön vastuiden selkeyttämiseen sekä esihenkilötyön parantamiseen.
Kaupunkiraideliikennejärjestelmä on Helsingin seudulla laajenemassa voimakkaasti. Näkyvimpänä meneillään olevana hankkeena eteni allianssimallilla toteutettava Raide-Jokeri, jonka radan rakentamisessa ylitettiin asetettu tavoite. Myös Kruunusillat-hankkeen valmistelu eteni, ja kaupunginvaltuusto myönsi Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen rakentamisen käynnistämiselle rahoituksen vuodelle 2021.
Kaupunkipyöräpalvelun suosio jatkui koronaviruksesta huolimatta hyvänä, ja palvelu päätettiin laajentaa koko Kehä III:n sisäpuoliseen Helsinkiin. Pyöräilyn edistämiseen liittyen valmisteltiin useita metro- ja rautatieasemien pyöräpysäköintien kehityshankkeita.
Näistä ja muista HKL:n edistysaskeleista löydät lisää vuoden 2020 vuosikertomuksestamme.Lue uutinen HKL:n sivuilta...