HKL:n johtokunta esittää 23.9.2021 kokouksessaan vuonna 2018 hyväksytyn raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelman päivitystä siten, että Koskelan varikko toteutetaan ennen Laajasalon varikkoa ja Töölön nykyisen varikon elinkaarta jatketaan. Tällöin Laajasalon tai vastaavan kokoluokan varikkoa tarvittaisiin palvelemaan laajenevaa raitiotieliikenteen säilytyskapasiteettia vasta 2030-luvun loppupuolella.
Ruskeasuon varikon rakentaminen alkaa syyskuussa 2021, ja varikko valmistuu suunnitellussa 100 raitiovaunun säilytyskapasiteetin laajuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Raide-Jokerin varikko Roihupellossa valmistuu kesällä 2022.
Päivitetyn kehittämissuunnitelman mukaisesti Koskelan varikko valmistuisi vuonna 2027 ja Töölön varikon käyttöä jatkettaisiin 2030-luvun loppuun saakka. Siten varikkotilaa olisi riittävästi 2020-luvun lopulla niin Kruunusiltojen kuin Länsi-Helsingin raitioteiden käyttöön. Lisäksi nämä muutokset mahdollistaisivat varautumisen muutoksiin, mikäli esimerkiksi vaunuhankintojen tai raitiotiehankkeiden aikataulut muuttuvat.
Laajasalon suunnitellun hybridivarikon kustannusarvio on huomattavan suuri sen tarjoamaan palveluun nähden, joten sen laajuutta ja toteutusta tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa. Tulevissa varikkohankkeissa noudatetaan valmistelussa olevan Hiilineutraali HKL -ohjelman mukaisia tavoitteita.
Helsingin kaupunginhallitus päättää kehittämissuunnitelman hyväksymisestä näillä näkymin marraskuussa 2021. Sitä ennen kaupunginkanslia pyytää lausunnot tarvittavilta tahoilta, kuten HSL:ltä. Asiaa käsitellään muissa hallintokunnissa lokakuun aikana.
Lue uutinen HKL:n sivuilta...