Kipparlahden metrosillan siirtourakka oli kaikkine oheishankkeineen massiivinen ponnistus, joka huipentui heinäkuussa, kun uusi metrosillan kansi siirrettiin vanhan kannen paikalle heinäkuussa. Työ aiheutti hieman yli viikon kestäneen katkon metron itäiselle osuudelle. Kokonaisuudessaan Kipparlahden metrosillan uusimishankkeen siltaurakka vei aikaa liki vuoden. Nyt työ on saatu päätökseen. Kaapeleiden palautustöitä tehdään vielä ensi kevääseen asti, ja viheralueet palautetaan ennalleen ensi kesään mennessä.
Kipparlahden metrosiltahankkeen HKL:n projektipäällikkö Eero Valkama on tyytyväinen hankkeen edistymiseen.
- Yksi hankkeen keskeisimmistä tavoitteista oli saada metron liikennekatko vietyä läpi suunnitellussa aikataulussa, ja siinä onnistuttiin. Tästä kiitokset kaikille Kipparlahden ja muiden hankkeiden tekijöille ja sidosryhmille.

Oheishankkeet vaativat venymistä

Metron liikennöintikatko antoi HKL:n metron kunnossapidolle mahdollisuuden tehdä suuritöisiä rata-, ratasähkö- ja turvalaiteparannuksia. Itäkeskuksen länsipuolella uusittiin kahdeksan vanhaa vaihdetta ja kaksi raideristeystä. Raiteen uusiminen oli tärkeää, koska 50 vuotta vanhat vaihteet ja kiskot olivat tulleet jo elinkaarensa päähän. Vanhan radan osat saavat kuitenkin uuden elämän kierrätyksessä.
Kyseessä oli suurin yksittäinen kunnossapidon omana työnä toteutettu työ koko metron historian aikana ja vaati henkilöstöltämme venymistä – töitä paiskittiin yötä päivää. Hankkeen projektipäällikkönä toiminut tekninen isännöitsijä Jari Hartikainen ja ratamestari Tero Lehtimäki kiittävät metron rata-, ratasähkö- ja turvalaitetiimejä.
- Täytyy olla ylpeä koko porukasta, loistavaa venymistä.
Metron liikennekatkon aikana toteutettiin myös Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen vahvennushankkeisiin liittyvät kannen valut, päivitettiin Kontulan ja Itäkeskuksen valaistukset led-valoiksi ja uusittiin metroradan alittava Mustapuron rumpuputki Varikkotien ja Itäväylän välisellä osuudella.
Lue uutinen HKL:n sivuilta...