Kesäkuussa tehdyssä asiakaskyselyssä selvisi, että HSL:n palveluiden NPS-luku eli suositteluindeksi on 38. Luku vastaa hyvää tulosta ja on ennätyskorkea. Suositteluhalukkuutta mitattiin kysymällä todennäköisyyttä, jolla vastaaja suosittelisi HSL:n palveluita ystävälleen tai kollegalleen.
Tyytyväisyyttä herätti erityisesti matkalipun ostamisen helppous ja HSL:n ympäristövastuullisuus. Tyytyväisyys kasvoi kaikkien paitsi yhden laatuväittämän kohdalla.
Kyselyn mukaan koronalle altistumisen mahdollisuus joukkoliikenteessä ei enää huoleta yhtä paljon kuin aikaisemmin. Yli 70 prosenttia vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että joukkoliikenteellä matkustaminen on turvallista nykyisessä koronavirustilanteessa.
Kyselystä selviää myös, että pääkaupunkiseudulla tehtävä etätyö on vähentynyt tasaisesti vuoden 2021 kesäkuusta lähtien. Kesäkuussa etätyötä vähintään kolmena päivänä viikossa teki 36 prosenttia vastaajista.
Kyselyyn vastasi sähköpostitse 6?837 henkilöä HSL:n asiakastietokannasta.


Lisätietoja:
STT:n tiedote

Lue uutinen HKL:n sivuilta...