HKL:n johtokunta päätti ylimääräisessä kokouksessaan sunnuntaina 15.4. oikeuttaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin väliset sopimukset metron automatisoinnista.
HKL:n johtokunta päätti myös kehottaa HKL:ää valmistelemaan tarpeen mukaan kiireellisesti hankesuunnitelman muutoksen niin, että ensi vaiheessa toteutettaisiin uudet asetinlaitteet ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen. Mikäli kulunvalvonnan uusimiseen päädytään, tulee uusien sopimusten olla allekirjoitettu tämän vuoden loppuun mennessä, jotta Länsimetron liikenteen aloitus suunnitellussa aikataulussa ei vaarannu.
Lisäksi johtokunta esittää että kaupunginhallitus käynnistää selvityksen muuttuneen hanke-suunnitelman mahdollisista vaikutuksista Länsimetron rakennustöihin ja -suunnitelmiin, kuten asemapituuksiin ja laiturioviin.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...