HKL:n johtokunta päätti torstaina 28.6. pitämässään ylimääräisessä kokouksessa hyväksyä Helsingin metrovarikon laajennuksen automatisointia koskevan lisätilauksen Siemensiltä ja samaan asiaan liittyvän esityksen metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi.

Päätökset liittyvät Helsingin metron automatisointiin olennaisena kuuluvaan metrovarikon kulunvalvontatekniikan uusimiseen ja automatisointiin. Metrovarikon laajennus rakennetaan pääasiassa Länsimetrossa tarvittavien uusien junien huolto- ja korjaustoimintoja sekä säilyttämistä varten. Koko metrojärjestelmä automatisoidaan lähivuosina mukaan lukien varikon toiminnot eli junien ajo säilytyshalliin, siivoukseen ja pesuun sekä huoltoon.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...