VR sai erinomaisen tuloksen EPSI Ratingin vuosittain tekemässä julkisten palvelujen asiakaskyselyssä. Sen mukaan VR:n asiakkaat ovat yhä tyytyväisempiä yhtiön palveluihin. Tämä näkyy mm. lisääntyneenä asiakasuskollisuutena sekä VR:n imagon parantumisena. Kyselyn tulokset julkistettiin 19. marraskuut


Lue tiedote VR-konsernin sivuilta...