HKL-Raitioliikenne on voittanut vuoden 2014 Kaupunginjohtajan laatupalkinnon virastot ja liikelaitokset -sarjassa. Samalla yksikkö sai oikeuden kansainvälisen Recognized for Excellence -tunnustuksen käyttöön.
Kaupunginjohtajan laatupalkinto jaetaan tunnustuksena viraston, laitoksen tai toimintayksikön toiminnan ja tulosten laadun jatkuvasta parantamisesta. Laatua arvioidaan Suomen Laatukeskuksen EFQM-arviointijärjestelmän avulla, jossa HKL-Raitioliikenne sai neljän tähden tunnustuksen.
- Tunnustus HKL-Raitioliikenteessä tehdylle työlle tuntuu hyvältä: se kertoo siitä, että meillä on toiminnan kehittämiseksi tehty oikeita asioita, sanoo yksikön johtaja Pekka Sirviö HKL-Raitioliikenteestä.
Arviointiryhmän perusteluissa HKL-Raitioliikennettä pidetään hyvänä esimerkkinä innovatiivisesta toimijasta.
- Toiminnot ovat asiakaslähtöisiä ja palvelevat asiakkaita hyvin. HKL-Raitioliikenne on näkyvä osa kaupunkikuvaa ja haluttu työnantaja, totesi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen palkintoa luovuttaessaan.
HKL-Raitioliikenne osallistui kilpailuun, jotta saisi ulkopuolisen asiantuntijaryhmän arvion siitä, miten yksikön työ johtamisjärjestelmän kehittämiseksi vastaa kansainvälisesti tunnustettuja kriteereitä mm. hyvästä johtamisesta, asiakastuloksesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöjohtamisesta.
- Nyt olemme kuitenkin vasta polun alussa: saatu tunnustus antaa uskoa siihen, että kehittämällä saamme toimintatapaamme vielä edelleen parannettua, sanoo Sirviö.
Helsingissä Kaupunginjohtajan laatupalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien joka toinen vuosi.
HKL-Raitioliikenne aloitti uudenlaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen vuonna 2010. Pitkäjänteinen työ raitioliikenteen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi kantaa mitattavaa tulosta.
- Konkreettisena esimerkkinä oikeasta reitin valinnasta toimivat esimerkiksi raitioliikenteen luotettavuuden parantuminen sekä asiakastyytyväisyyden nousu, kertoo Sirviö.
Raitioliikenteen luotettavuus on parantunut 98,6 prosentista (2010) 99,4 prosenttiin (2013), kun mitataan ajettujen lähtöjen osuutta kaikista aikataulun mukaisista lähdöistä. Lukuun vaikuttavat myös ulkopuoliset tekijät kuten muun liikenteen häiriöt.
HSL:n tekemien asiakastyytyväisyystutkimusten mukainen liikennöitsijän arvosana on parantunut kymmenyksellä 3,86:sta 3,96:een. Kehitys jatkuu: kevään ja kesän 2014 tutkimuksessa HKL-Raitioliikenne on saanut arvosanan 4,02.
 


Lue uutinen HKL:n sivuilta...