HKL on arvioinut Siemensin 9.1. tekemät muutosehdotukset metron automatisoinnin jatkamisesta. Arvion mukaan Siemensin ehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta vaikutukseltaan useita kymmeniä miljoonia euroja huonommat kuin mitä HKL on pitänyt mahdollisena.
HKL:n johtokunta päätti 18.12.2014 oikeuttaa HKL:n purkamaan metron automatisointia koskevat sopimukset Siemensin kanssa. Johtokunnan päätöksen jälkeen Siemens toimitti 5.1.2015 HKL:lle ehdotuksen, johon HKL teki vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut HKL:n vastaehdotukseen, mutta sen sijaan toimitti 9.1.2015 uudet muutosehdotukset (4 vaihtoehtoa).
HKL:n arvioinnin perusteella Siemensin viimeisimmät muutosehdotukset ovat kokonaistaloudellisesti olennaisesti huonommat HKL:lle kuin HKL:n vastaehdotus. Jo HKL:n vastaehdotus olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi huomattavia myönnytyksiä nykyisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin verrattuna.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 19.1.2015. HKL arvioi, ettei johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen tarkistamiselle ole perusteita.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...