Tehtävänäsi on HKL:n hankintatoimen suunnittelu, organisointi ja johtaminen. Työssäsi keskityt hankinnan prosessien, työkalujen, ohjeiden ja raportoinnin kehittämiseen. Seuraat hankintoja koskevaa lainsäädäntöä erityisesti julkisten hankintojen ja tilaajavastuun näkökulmasta. Osallistut myös tiimityössä asiantuntijana ja yhteistyössä HKL:n muiden yksiköiden asiantuntijoiden kanssa hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Viran kelpoisuusehtona on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme valittavalta henkilöltä soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja. Esimieskokemus, sujuva englannin kielen taito sekä hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot katsotaan eduksi. Odotamme sinulta näyttöjä hankintaosaamisestasi sekä koulutukseesi ja työkokemukseesi perustuvaa näkemystä hankintatoimesta.
Pyydämme hakijoita jättämään hakemuksensa kaupungin sähköiseen rekrytointipalveluun osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 21-1-15 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13). Hakuaika päättyy 13.2.2015 klo 16.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Yrjö Judström, puhelin 050 559 1902 tai 09 310 34986.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.


Lue uutinen HKL:n sivuilta...