Metroaseman rakentaminen. Uusi (nykyinen) rv-raide jo rakenteilla kuvan vasemmassa alakulmassa.
15.07.1978, Hakaniemi, Helsinki.