Scania K280UB 6x2*4 / Lahti Scala (CHR-123)

22.10.2011, Kamppi, Helsinki