Mercedes-Benz O350 Tourismo (JHT-259)

11.08.2012, Ooppera, Helsinki