Scania K230UB 4x2 Lahti Scala (NHV-355)

19.10.2012
Kirkkokatu, Kotka