Mercedes-Benz O350 Tourismo (API-794)

20.07.2013, Katajanokan terminaali, Helsinki